Bloemen voor Helden: Renaat De Rudder op 17 december 2017

In 1914 gaven duizenden jonge Vlamingen gehoor aan de oproep van de Koning om zich aan te bieden als vrijwilliger. “Vlamingen, herdenk de Slag der Gulden Sporen”. Arbeiders, boeren, studenten, priesters en zovele anderen zoals bijvoorbeeld de intussen bekende namen Frans Kusters, Juul De Winde, de Gebroeders Van Raemdonck, Filip De Pillecyn, Joe English, en […]

Toespraak Karel Uyttersprot, bestuurder VOS nationaal tijdens de 90ste IJzerbedevaart (11/11/2017)

Geachte voorzitter van het Vlaams Parlement, geachte heer minister, geachte genodigden, Vlaamse vrienden, 99 jaar geleden,11 november 1918. De wapens zwijgen. Het einde van een zinloze oorlog, waarin 65 miljoen soldaten uit bijna 50 landen en 5 continenten, tegen elkaar stonden. 9,5 miljoen soldaten verloren het leven; 5,5 miljoen geallieerden en 4 miljoen Centralen. Hier […]

100 jaar na “Vlaanderens Dageraad aan den IJzer”

Vijf jaar geleden, tijdens de zomer van 2012, wijdde De Vos een themanummer aan de onvergetelijke Filip De Pillecyn, 50 jaar na zijn overlijden. Eén van de meest in het oog springende bijdragen in deze speciale editie is “Vlaanderens Dageraad aan den IJzer” van de hand van hoofdredacteur Guy Leemans. De verdienste van Leemans’ artikel […]

De zin en onzin van oorlog door de ogen van kinderen

De zin en onzin van oorlog door de ogen van kinderen. Voorgedragen tijdens de herdenking op 8 oktober 2017. Renaat De Rudder wordt 100 jaar na zijn sneuvelen niet vergeten. Reserveer zeker en vast 17 december 2017 in uw agenda voor uw afspraak met Renaat De Rudder.

Toespraak Karel Uyttersprot, bestuurder VOS nationaal tijdens de Renaat De Rudderherdenking in Evergem (08/10/2017)

Geachte genodigden, 1914 Wereld Oorlog I breekt uit. Het leger wordt in paraatheid gebracht, reservisten worden gemobiliseerd de Koning doet een oproep tot vrijwilligers om zich aan te bieden: Vlamingen herdenk de Slag der Gulden Sporen, voor Wallonië wordt een appel gedaan op de 600 Franchimontezen. Duizenden jonge Vlamingen geven hieraan gehoor: arbeiders, boeren, studenten, […]

Teken de petitie: Catalanen en Spanjaarden verdienen beter…

___OPROEP PETITIE___ Madrid gebruikt massaal geweld tegen het vreedzame Catalaanse streven naar onafhankelijkheid. Dat geweld miskent democratische rechten, breekt met onze democratische cultuur en schendt grondrechten. Het geweld is waarschijnlijk zelf illegaal. Daarom is vreedzaam overleg nu noodzakelijk. Op initiatief van Charta Vlaanderen, VOS Vlaamse Vredesvereniging en bestuursleden van andere verenigingen, verzoeken wij, gewone burgers […]

Standpunt VOS over ICAN en de Nobelprijs voor de Vrede

VOS Vlaamse Vredesvereniging feliciteert ICAN met het behalen van de Nobelprijs voor de Vrede. De vzw International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) ijvert sinds 2007  tegen het verspreiden en gebruik van kernwapens en bestaat uit een brede coalitie van vzw’s uit honderden landen. De Nobelprijs voor een organisatie tegen kernwapens is een betekenisvol signaal. […]