11 november betekent nog iets voor ons.

Met de herdenking van de wapenstilstand brengen wij een eresaluut aan de Vlaamse jongemannen die oorlogsgruwel en de vernederingen aan het front van de Eerste Wereldoorlog hebben meegemaakt. Hun afkeer voor de oorlog heeft hun leven getekend.

Spijtig genoeg wordt aan de Eerste Wereldoorlog in het Vlaamse onderwijs nauwelijks aandacht besteed. Hopelijk komt er nu verandering.

Bij de presentatie van het rapport Honderd jaar Eerste Wereldoorlog in het teken van de vrede beloofden de Vlaamse parlementsleden Lieven Dehandschutter (N-VA), Lucas Van der Taelen (Groen!) en Johan Verstreken (CD&V) alvast stappen te zetten om de betekenis van de Grote Oorlog te laten opnemen in de eindtermen van het secundair onderwijs.

Nu de daad bij het woord voeren.