Eén omgangstaal op school is in het belang van allen

Bron: klasse.be Het is geen taboe dat allochtone kinderen het slecht doen op school. Ze blijven vaker zitten en raken verhoudingsgewijs met een kleiner aantal tot in het hoger onderwijs. Worden zij gestigmatiseerd door de omgeving of ligt het probleem ergens anders? Waarom verplicht men op vele scholen om enkel het Nederlands als spreektaal te gebruiken? Ondermeer […]

11 novemberherdenkingen: een korte terugblik

Over heel Vlaanderen is de wapenstilstand herdacht. 94 jaar geleden legden de Europese legers de wapenen neer en sloten vrede met elkaar. Door heel Europa weerklonk de roep om ‘nooit meer oorlog’. Gezien de oorlogen die nu woeden, blijft deze boodschap ook anno 2012 relevant. Wij kijken terug op de verscheidene herdenkingen van 11 november. […]

De Standaard en NRC besteden aandacht aan Nederlandse taal

Met vreugde vernamen wij bij VOS dat De Standaard en het Nederlandse NRC Handelsblad aandacht besteden aan de Nederlandse taal. Vijf dagen – van afgelopen maandag tot komende vrijdag – verschijnt elke dag een gratis bijlage over de verschillende aspecten van onze taal. Helaas voor hen zonder abonnement op DS, staan de meeste artikelen alleen […]

Persbericht VOS: Vlaamse en vredesvolle traditie voor Vredeseducatie

Op 6 november werd in het Vlaams Parlement het boek 14-18 van dichtbij. Inspiratiegids voor lokale projecten over de Grote Oorlog voorgesteld. Deze publicatie kan van groot nut zijn voor plaatselijke initiatieven rond de Grote Oorlog. Terecht waren de Vlaamse parlementsleden Bart Caron (Groen), Annick De Ridder (Open VLD), Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) en Bart Van […]

Herdenken rond 11 november: een overzicht

Op zondag 11 november is het wapenstilstandsdag. Dan herdenken we het einde van de Grote Oorlog, van de vreselijke strijd die vele Vlaamse levens koste. Verscheidene VOS-afdelingen organiseren op of rond 11 november een herdenking of nemen aan een deel. Wij geven een overzicht.   NATIONAAL DIKSMUIDE Zondag 11 november – 10u00 Internationale Vredesdag aan […]

Verslag van debat zelfbeschikking

Artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten stelt onomwonden: ‘Alle volken bezitten het zelfbeschikkingsrecht. Uit hoofde van dit recht bepalen zij in alle vrijheid hun politieke status en streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling na’. Haast alle landen ondertekenden dit verdrag van de Verenigde Naties uit 1966. Maar […]

Vlaamse beweging houdt vlam van Vlaamse natie brandend

Bart De Wever laat er geen gras over groeien. ‘De enige bijdrage die de Vlaamse beweging vandaag nog kan leveren aan een onafhankelijk Vlaanderen, is ophouden te bestaan’, aldus de N-VA-voorzitter (De Morgen, 23 oktober jl.). Een straffe uitspraak, waarmee hij Vlaanderen in de voet schiet. Waartoe dient de Vlaamse beweging, vrij van partij en […]

VOS bij debat genocidepreventie – Vlaamse Vredesweek

Hoe kan de Europese Unie bijdragen aan de preventie van genocide? Op dinsdag 25 september debatteerden europarlementariërs en experts in het Vredescentrum in Antwerpen over deze heikele vraag. Dit in het kader van de Vlaamse Vredesweek. Aanwezig waren de europarlementariërs Philippe De Backer (Open VLD), Kathleen Van Brempt (sp.a) en Bart Staes (Groen). Helaas was […]

Dwars door Rode op 30 september

Het Taal Aktie Komitee organiseert op zondag 30 september een trektocht dwars door Sint-Genesius-Rode. Het beleid van de Franstalige burgemeester daar is exemplarisch voor de verdrukking van Vlamingen in de Rand. De Gordel was in Rode niet welkom, en met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen worden in de Vlaamse gemeente standaard Franse oproepingsbrieven verstuurd. Meer informatie vindt […]

Toespraak van Lieven De Rouck tijdens Vredesfietseling over Brussel

Op vrijdag 24 augustus hield de Vredesfietseling een tussenstop in Gemeenschapscentrum De Zandloper in faciliteitengemeente Wemmel. Lieven De Rouck kwam spreken over Brussel. De Rouck is parlementair medewerker en staat op de vierde plaats van de N-VA-lijst van Brussel-stad. Allereerst wil ik de organisatie bedanken voor de uitnodiging. Ik kan u echter als Brusselaar moeilijk welkom heten […]