België exporteert massaal militaire vuurwapens naar het Midden-Oosten

Persbericht Vlaams Vredesinstituut

Het Vlaams Vredesinstituut keek pas bekend gemaakte cijfers over de Europese
wapenhandel in. Daaruit blijkt dat de EU-lidstaten in 2010 voor 31,7 miljard
euro wapenexport toelieten. België blijkt de grootste exporteur van
militaire vuurwapens naar het Midden-Oosten.

Europese wapenexport bedroeg 31,7 miljard euro in 2010

Uit het meest recente rapport van de werkgroep van de Europese Unie voor de
handel in conventionele wapens (COARM), blijkt dat de EU-lidstaten in 2010
wapenexportlicenties hebben uitgereikt ter waarde van meer dan 31 miljard
euro. Dat is een daling van 21% ten opzichte van recordjaar 2009 en benadert
opnieuw het peil van 2008.

België staat Europees op de 8ste plaats met een vergunde wapenexport van 1
miljard euro in 2010, ongeveer evenveel als in 2009.

België is de grootste exporteur van militaire vuurwapens naar het
Midden-Oosten

Opvallend is dat België, met een waarde van 231 miljoen euro, instaat voor
bijna een kwart van de totale EU-export van militaire vuurwapens. Daarmee is
ons land de tweede grootste Europese exporteur van dat soort wapens, na
Duitsland en voor Oostenrijk. Vanuit België worden militaire vuurwapens
vooral geëxporteerd door FN Herstal, dat volledig in handen is van het Waals
Gewest.

In 2010, het jaar voor de Arabische Lente, exporteerde België voor bijna 63
miljoen euro militaire vuurwapens naar het Midden-Oosten. Dat is 56% van de
totale EU-! export van vuurwapens naar het Midden-Oosten. Daarmee is België
afgetekend de grootste Europese exporteur van vuurwapens naar die regio.
Deze export ging vooral richting Jordanië (39,6 miljoen euro) en
Saoedi-Arabië (19,5 miljoen euro). Bovendien steeg de Belgische export van
militaire vuurwapens naar het Midden-Oosten met bijna 50% ten opzichte van
2009.

In België maken militaire vuurwapens traditioneel vooral deel uit van de
Waalse wapenexport, maar ook de Vlaamse export van hoogtechnologisch
militair materieel naar het Midden-Oosten kende in 2010 een recordjaar (31
miljoen euro).

“Iedereen heeft de beelden kunnen zien: Belgische wapens hebben een
bedenkelijke rol gespeeld in bijvoorbeeld Libië. Deze cijfers tonen aan dat
dit geen toeval is, maar dat België een structureel aandeel heeft in de
wapenexport naar het Midden-Oosten”, zegt Tomas Baum, directeur van het
Vredesinstituut. “Het voorbije jaar leert ons opnieuw dat controle van
wapenexport een kwestie van preventie is.”

Meer informatie en contact
Wies De Graeve – Vlaams Vredesinstituut
Tel. 02/552 4595 – GSM 0473/432115
Wies.degraeve@vlaamsparlement.be
www.vlaamsvredesinstituut.eu

Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut voor
vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.