Belgiƫ een bananenmonarchie

Na de Kamer heeft nu ook de Senaat dankzij een overweldigende Franstalige meerderheid zijn goedkeuring gehecht aan de tijdelijke buitenwerkingstelling van artikel 195 van de Grondwet. Hierdoor kan, in strijd met de grondwet, het communautaire akkoord in 1 in plaats van in 2 regeerperioden worden uitgevoerd. Begin januari oordeelde grondwetspecialist en Afrikadeskundige professor Filip Reyntjens […]

Vlaams Wapenhandeldecreet: ngo’s vragen om controle op eindgebruik te versterken

Waar komen Vlaamse wapens, defensiegerelateerde producten en militaire technologie terecht, en wie beslist daar over? Deze vragen liggen voor nu het Vlaams Parlement zich buigt over een nieuw decreet dat de Vlaamse wapenhandel in de toekomst zal regelen. De Vlaamse vredesbeweging en mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties vragen om in het voorliggende ontwerp de controle op het […]