België een bananenmonarchie

Na de Kamer heeft nu ook de Senaat dankzij een overweldigende Franstalige meerderheid zijn goedkeuring gehecht aan de tijdelijke buitenwerkingstelling van artikel 195 van de Grondwet. Hierdoor kan, in strijd met de grondwet, het communautaire akkoord in 1 in plaats van in 2 regeerperioden worden uitgevoerd.

Begin januari oordeelde grondwetspecialist en Afrikadeskundige professor Filip Reyntjens dat hiermee het voorbeeld wordt gevolgd van ‘Afrikaanse evenknieën’: ‘Dat de regering zelfs maar overweegt even met de grondwet te zappen, is de schande voorbij’.

Eens te meer hebben de Vlaamse meerderheidspartijen Open VLD, spa. en CD&V, gesteund door Groen, gezwicht voor de Franstalige dictaten. Artikel 195 wordt tijdelijk gewraakt om de Franstalige compensaties voor de overigens onzuivere splitsing van B-H-V grondwettelijk te verankeren. Enkel N-VA en Vlaams Belang deden wat van Vlaamse partijen mag worden verwacht en stemden tegen.

Vooral de omslag bij CD&V is opmerkelijk. In 2003 sprak senaatsfractieleider Hugo Vandenberghe nog van de ‘constitutionele striptease’ van paars-groen, toen de regering Verhofstadt gelijkaardige plannen koesterde. In 2007 onderstreepte huidig staatsecretaris voor Staatshervorming Servais Verherstraeten nog het belang van artikel 195.

Het kan verkeren. Waar is de tijd dat christen-democraten zoals in 1978 premier Leo Tindemans, de grondwet – per slot van rekening het sluitstuk van onze rechtsstaat – niet als een ‘vodje papier’ beschouwden?