Eindgebruik Vlaamse wapens blijft teer punt

Allicht nog voor het zomerreces zal het Vlaams Parlement zijn goedkeuring hechten aan het decreet op de wapenhandel. Op commissieniveau gebeurde dat al afgelopen dinsdag. Haast alle betrokkenen spreken van een evenwichtig decreet. Maar veel zal afhangen van de opvolging in de praktijk. Een voldoende parlementaire controlemogelijkheid is absoluut noodzakelijk. Voor de toestand op het […]

Stop geplande hervorming Brussels gerechtelijk arrondissement

Doemdenken van Vlaamse calimero‚Äôs? Neen, dat is hoe Vlaamse rechters de gevolgen inschatten van het voorliggende wetsvoorstel voor de hervorming van het Brussels gerechtelijk arrondissement. De forse knip in het aantal Nederlandstalige magistraten zal leiden tot een onoverzichtelijke achterstand voor Nederlandstalige rechtzoekenden. Als het de Vlaamse partijen in de federale regering en Groen menens is […]