Eindgebruik Vlaamse wapens blijft teer punt

Allicht nog voor het zomerreces zal het Vlaams Parlement zijn goedkeuring hechten aan het decreet op de wapenhandel. Op commissieniveau gebeurde dat al afgelopen dinsdag. Haast alle betrokkenen spreken van een evenwichtig decreet. Maar veel zal afhangen van de opvolging in de praktijk. Een voldoende parlementaire controlemogelijkheid is absoluut noodzakelijk.

Voor de toestand op het terrein kunnen we gelukkig terugvallen op het woensdag voorgestelde jaarlijks rapport van het Vlaams Vredesinstituut (VVI), cf. www.VlaamsVredesinstituut.eu. Daaruit blijkt dat de Vlaamse buitenlandse wapenhandel in 2011 door de economische crisis in vergelijking met 2010 met 37% is gedaald tot €200,9 miljoen – een cijfer gebaseerd op de toegekende vergunningen, niet op de reële handelsstroom.

Opvallend is dat het eindgebruik in ruim 62% van de gevallen onbekend blijft (bij de leveringen aan de VS gaat het zelfs om 99%), vooral omdat de Vlaamse wapenindustrie hoofdzakelijk verkoopt aan andere bedrijven en niet aan eindgebruikers. Daardoor is de reële uitvoer naar conflictgevoelige regio’s zoals het Midden-Oosten en de Maghreb allicht nog groter dan de waarde van de toegekende vergunningen (€12,1 miljoen) doet vermoeden. Om in de gaten te houden…