In Vlaanderen Nederlands

‘In Vlaanderen Vlaamsch!’. Wij zouden zeggen: ‘In Vlaanderen Nederlands!’. Met die nuance kunnen we ons nog altijd vinden in deze eis van de Antwerpse Meetingpartij, 150 jaar geleden opgericht rond een antimilitaristisch en Vlaamsgezind programma. Hoever staan we nu? Sommigen zien in de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde een triomf voor Vlaanderen, de bekroning ook […]