VOS bij debat genocidepreventie – Vlaamse Vredesweek

Debat genocidepreventieHoe kan de Europese Unie bijdragen aan de preventie van genocide? Op dinsdag 25 september debatteerden europarlementariërs en experts in het Vredescentrum in Antwerpen over deze heikele vraag. Dit in het kader van de Vlaamse Vredesweek.

Aanwezig waren de europarlementariërs Philippe De Backer (Open VLD), Kathleen Van Brempt (sp.a) en Bart Staes (Groen). Helaas was Frieda Brepoels (N-VA) verhinderd. Moderator was journalist Lukas De Vos van de VRT. Als specialisten waren aanwezig prof. Dirk Rochtus (Turkije-specialist) en de Syrische journalist Hoshang Ose.

Onder de deelnemers heerste de consensus dat de Europese Unie als hoogste doel vrede heeft, maar vleugellam is om dit te realiseren. Hoe slagkracht verkregen kan worden, daar verschilden de meningen over. Staes en Van Brempt zetten in op niet-militaire middelen. De Backer zag daar grenzen: als de kans op genocide groot is, moet geweld gebruikt worden.

De Syriër Ose was bijzonder kritisch over het optreden van de EU. Die heeft jarenlang genoegen genomen met Assads dictatuur. De EU zag geen beweegreden om hem te verwijderen: Syrië heeft geen olie.

De aanwezige VOS-verslaggever vroeg hoe de EU geloofwaardig kan zijn in de internationale politiek, als de grootmachten Frankrijk en Duitsland via de NAVO en de VN deelnemen aan missies in Afghanistan. Van Brempt antwoordde dat die geloofwaardigheid er dan niet is. Ze pleitte voor gezamenlijke besluitvorming bij interventie.

Natiestaten geven hun militaire onafhankelijkheid echter niet snel op. Genocidepreventie is daarom ook in de nabije toekomst nog een zaak van natiestaten. Preventie op Europees vlak is broodnodig, maar is buiten natiestaten om onmogelijk. Het toont de noodzaak aan van waar VOS voor staat: een koppeling van idealistisch vredesstreven met volwassen nationalisme.

Foto’s van Lotte Dodion van het Vredescentrum Antwerpen (www.vredescentrum.be). Voor meer informatie over de Vlaamse Vredesweek, zie www.vredesweek.be.