Verslag van debat zelfbeschikking

Artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten stelt onomwonden: ‘Alle volken bezitten het zelfbeschikkingsrecht. Uit hoofde van dit recht bepalen zij in alle vrijheid hun politieke status en streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling na’. Haast alle landen ondertekenden dit verdrag van de Verenigde Naties uit 1966. Maar […]

Vlaamse beweging houdt vlam van Vlaamse natie brandend

Bart De Wever laat er geen gras over groeien. ‘De enige bijdrage die de Vlaamse beweging vandaag nog kan leveren aan een onafhankelijk Vlaanderen, is ophouden te bestaan’, aldus de N-VA-voorzitter (De Morgen, 23 oktober jl.). Een straffe uitspraak, waarmee hij Vlaanderen in de voet schiet. Waartoe dient de Vlaamse beweging, vrij van partij en […]