Verslag van debat zelfbeschikking

Artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten stelt onomwonden: ‘Alle volken bezitten het zelfbeschikkingsrecht. Uit hoofde van dit recht bepalen zij in alle vrijheid hun politieke status en streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling na’. Haast alle landen ondertekenden dit verdrag van de Verenigde Naties uit 1966. Maar papier is geduldig. In de praktijk komt er van dit recht sinds de dekolonisatie maar weinig terecht.

Ook in Vlaanderen, laat staan in België, is het omstreden. Voor de meeste organisaties uit het Vlaamse middenveld is het onderwerp taboe. Ook sommige politieke partijen lopen er niet warm voor. Dat bleek eens te meer toen wij einde oktober CD&V, Groen, N-VA, Open Vld, sp.a en Vlaams Belang aanspraken om hierover te debatteren. Groen en Open VLD stuurden hun kat. Spijtig genoeg moest staatssecretaris voor Staatshervorming Servais Verherstraeten (CD&V) op het laatste moment door familiale omstandigheden afhaken.

Toch kwam het op 27 oktober tot een vinnig debat, geleid door journalist Guy Tegenbos (De Standaard). Bert Anciaux (sp.a), Gerolf Annemans (Vlaams Belang) en Marc Hendrickx (N-VA) kruisten de degens over de toepassing van het zelfbeschikkingsrecht op de Belgische situatie. Een bijgeschaafd federalisme, confederalisme of separatisme? Hoe de N-VA, sp.a en Vlaams Belang er bij monde van Hendrickx, Anciaux en Annemans tegenover staan, lees je in het novembernummer van De Vos.