Persbericht VOS: Vlaamse en vredesvolle traditie voor Vredeseducatie

Op 6 november werd in het Vlaams Parlement het boek 14-18 van dichtbij. Inspiratiegids voor lokale projecten over de Grote Oorlog voorgesteld. Deze publicatie kan van groot nut zijn voor plaatselijke initiatieven rond de Grote Oorlog. Terecht waren de Vlaamse parlementsleden Bart Caron (Groen), Annick De Ridder (Open VLD), Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) en Bart Van Malderen (sp.a) tijdens het afsluitende panelgesprek onder leiding van televisiemaker Sven Speybrouck vol lof over het boek.

De panelleden gaven ook hun visie op de eigentijdse betekenis van de grote herdenking 2014-18. Woorden als ‘Nooit meer oorlog’ en ‘Vrede’ waren niet uit de lucht. Bevreemdend was echter dat de sprekers op geen enkel moment verwezen naar de lange Vlaamse en pacifistische traditie waarvan de wortels reiken tot de IJzerfrontsoldaten uit de Eerste Wereldoorlog (VOS).

Ook nu nog blijft VOS, in 1919 opgericht als het Verbond der Vlaamsche Oud-Strijders, als oudste Vlaamse vredesvereniging de ‘Nooit meer oorlog’-gedachte uitdragen. In de beginjaren ondervond het daarbij de enthousiaste steun van de toenmalige culturele en artistieke avant-garde. Vandaag wordt het Vlaamse pacifisme echter vaak ondergesneeuwd of zelfs herleid tot een naargeestige nationalistische kern.

Dat was ook het geval in het panelgesprek, waarin het nationalisme terloops werd vereenzelvigd met zijn uitwassen in Kosovo. Dergelijke verdachtmaking van ideologieën door ze te reduceren tot hun excessen getuigt niet van intellectuele eerlijkheid. Toen Bart Van Malderen verwees naar het gekleurde geschiedenisonderricht in zijn schooltijd, wierp Sven Speybrouck gniffelend ‘De gebroeders Van Raemdonck?’ op. Die toonzetting doet niet alleen onrecht aan onze Vlaams-pacifistische traditie, maar getuigt ook van een gebrek aan respect voor de Vlaamse frontsoldaten die in de Grote Oorlog het leven lieten.

Iemand als Albert Einstein wist in 1937 veel beter en was vol lof over deze Vlaamse Vredesvereniging en haar traditie. Waarom wordt dit zo vaak genegeerd en zelfs belachelijk gemaakt? Gelukkig beklemtoonden de auteurs van 14-18 van dichtbij tijdens hun presentatie de nood aan meerstemmigheid. Wij hopen dat die ooit zal leiden tot meer ontvankelijkheid voor de Vlaamse pacifistische traditie in verleden én heden, liefst echter al in de aanloop naar de grote herdenking van 1914-18.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guy Leemans (0496850666), directeur van VOS.