De Standaard en NRC besteden aandacht aan Nederlandse taal

Met vreugde vernamen wij bij VOS dat De Standaard en het Nederlandse NRC Handelsblad aandacht besteden aan de Nederlandse taal. Vijf dagen – van afgelopen maandag tot komende vrijdag – verschijnt elke dag een gratis bijlage over de verschillende aspecten van onze taal.

Helaas voor hen zonder abonnement op DS, staan de meeste artikelen alleen in de papieren krant. Hier vindt u echter leuke quizzen op de webstek van DS. NRC belooft wel de vijf bijlagen op het internet te zetten: zie hier hun webstek.

De taalbijlage is een lovenswaardig initiatief, vooral omdat de taalkennis afneemt en (vooral bij onze bovenburen) de moedertaal terrein verliest aan het Engels. Toch plaatsen wij enige vraagtekens bij de invulling van de bijlage.

Zo wordt in artikelen dikwijls ‘Belgisch’ in plaats van ‘Vlaams’ als bijvoeglijk naamwoord gehanteerd. Terwijl zaken als taal, cultuur en onderwijs aangelegenheden zijn van de Vlaamse Gemeenschap, niet van de federale overheid.

Ook wordt onterecht een tegenstelling gezien tussen Nederlands en Vlaams, alsof er twee zelfstandige talen zijn zoals bij het Duits en het Frans. Vlaams is echter als variant onderdeel van de Nederlandse taal. Een variant die zeker niet per se ver staat van wat men in Nederland spreekt. Een Kempenaar verstaat een Noord-Brabander dikwijls beter dan een West-Vlaming.

Een gemiste kans is het gebrek aan historische verdieping. De meeste artikelen gaan over de hoe Vlamingen en Nederlanders vandaag de dag verschillend spreken. Wie naar de geschiedenis kijkt, ziet daarentegen linguïstische en culturele verbondenheid. Die heeft uitdrukking gekregen in de Groot-Nederlandse gedachte. Het negeren hiervan door de twee kranten riekt sterk naar een afwijzing van dit streven.

Tot zover de kritiek. Laat ons niet te negatief zijn. Dat twee grote, gerespecteerde kranten op serieuze wijze over de Nederlandse taal schrijven, geeft hoop op eerherstel voor onze geliefde taal.