Eén omgangstaal op school is in het belang van allen

Bron: klasse.be

Het is geen taboe dat allochtone kinderen het slecht doen op school. Ze blijven vaker zitten en raken verhoudingsgewijs met een kleiner aantal tot in het hoger onderwijs.

Worden zij gestigmatiseerd door de omgeving of ligt het probleem ergens anders?
Waarom verplicht men op vele scholen om enkel het Nederlands als spreektaal te gebruiken? Ondermeer om de taalkennis aan te scherpen en het samenhorigheidsgevoel aan te kweken om hen te helpen zich te integreren en te assimileren.

Stigmatisering, het is een straf en duur woord. Het staat synoniem voor brandmerking. Het verbieden van allochtone moedertalen lijkt op het brandmerken van de tong. Een onbeschaamde overdrijving.

Wat gebeurt er als een veelheid aan talen mag gesproken worden? Turkse kinderen praten tijdens het spelen Turks met elkaar, waardoor een Pools kind zich niet welkom voelt om mee te doen. Docenten kunnen leerlingen achteraan in de klas niet vertrouwen, omdat ze niet weten of ze het over de leerstof hebben of over het afgelopen weekend.

Het resultaat is sociale segregatie, achterstand en uitsluiting. Bevolkingsgroepen kruipen in hun eigen schulp en negeren de ander. Ze worden aangemoedigd om naast elkaar te leven. Het spreekt vanzelf dat dit voor het vreedzaam samenleven funest is. Dan zwijgen we maar over de problemen die een slecht geïntegreerde persoon ondervindt om een toekomst uit te bouwen. Wie het Nederlands minder beheerst, verspeelt kansen op de arbeidsmarkt en elders.

Eén omgangstaal op school is geen stigmatisering, maar vergemakkelijkt de deelname van allochtonen aan het maatschappelijke leven in de ruimste zin van het woord. Nederlands bij allochtonen verwaarlozen leidt tot het tegendeel van wat wij willen bereiken.

Wij willen geen uitsluiting, discriminatie en sociale achterstand. Spreek daarom Nederlands in Vlaanderen. Altijd en overal.