Taaltest stap in goede richting

Tegenwoordig ziet bijna iedereen de noodzaak in van integratie. Of iemand integreert hangt zeer af van diens inzet. Zeker kinderen moeten daarin een handje geholpen worden. De overheid heeft de plicht hen naar een hoger niveau te tillen. Ook in de beheersing van de Nederlandse taal, die het best zo jong mogelijk geleerd wordt.

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) zet een stap in de goede richting met een taaltest voor kleuters die naar het eerste leerjaar gaan. Schiet hun taalbeheersing tekort, dan krijgen ze een taalbad van maximaal acht weken. Ook leerlingen in het eerste middelbaar leggen een test af en krijgen indien nodig een taalbad.

Smet wordt hierin gesteund door minister van Inburgering Geert Bourgeois (N-VA). Al met al beseffen bestuurders steeds meer het belang van het Nederlands als bindende factor. Dat stemt hoopvol na het recente voorstel om andere talen dan de Nederlandse te tolereren op de speelplaats.

Waakzaamheid blijft geboden. Nogal wat Vlamingen zijn geneigd de Nederlandse taal te geringschatten en de standaarden te verlagen. Dat is funest voor de maatschappelijke dialoog. Vreedzaam samenleven kan alleen als wij elkaar goed verstaan.