Wetsvoorstel markering verdient alle steun

Statistieken getuigen van een oorzakelijk verband tussen de omvang van het wapenbezit en het sterftecijfer in een samenleving. Hoe meer wapens er circuleren, hoe meer doden er vallen te betreuren. De verstrakking van de Belgische wapenwet in 2006 was een belangrijke stap in de goede richting. De centrale registratie van vuurwapens verkleint de risico’s van […]

De allerlaatste getuigen

Drie jaar geleden stierf Harry Patch op de gezegende leeftijd van 111 jaar. De Engelsman was de laatste veteraan die in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog had gediend – en wel in het West-Vlaamse Ieper. Vandaag kunnen de kinderen van veteranen nog steeds getuigen van de gruwelijke impact die oorlog op mensenlevens heeft. Maar […]

Klare taal: in de VS Engels, in Vlaanderen Nederlands

In de VS verblijven zowat 11 miljoen illegale immigranten. Die situatie van onwettelijkheid is op termijn onhoudbaar. Tussen Republikeinen en Democraten groeit een consensus om deze bevolkingsgroep te legaliseren. Over de regularisatievoorwaarden is er nog geen eensgezindheid. President Obama wil het initiatief aan het Congres laten, maar trekt bij stilstand het laken naar zich toe. […]