Klare taal: in de VS Engels, in Vlaanderen Nederlands

In de VS verblijven zowat 11 miljoen illegale immigranten. Die situatie van onwettelijkheid is op termijn onhoudbaar. Tussen Republikeinen en Democraten groeit een consensus om deze bevolkingsgroep te legaliseren. Over de regularisatievoorwaarden is er nog geen eensgezindheid. President Obama wil het initiatief aan het Congres laten, maar trekt bij stilstand het laken naar zich toe. Hij maakte alvast duidelijk dat de veelal Spaanstalige illegalen om ‘Amerikaan’ te worden Engels zullen moeten leren: In de VS Engels. Dat is klare taal.

In Vlaanderen Vlaams’. Voor sommigen is deze leuze pure romantiek. Ten onrechte. De prille, 19de eeuwse Vlaamse beweging begreep maar al te goed dat de sociaaleconomische en taalculturele emancipatie vervlochten zijn. Zo groeide Vlaanderen uit tot een van de welvarendste regio’s ter wereld. Een belangrijke groep met een oververtegenwoordiging aan allochtonen blijft echter op zijn honger zitten. Ook voor hen biedt het onderwijs kansen om hun situatie te verbeteren. Kennis van het Nederlands is daarvoor niet de enige, maar wel een belangrijke voorwaarde: In Vlaanderen Nederlands.

 

In de VS verblijven zowat 11 miljoen illegale immigranten. Die situatie van onwettelijkheid is op termijn onhoudbaar. Tussen Republikeinen en Democraten groeit een consensus om deze bevolkingsgroep te legaliseren. Over de regularisatievoorwaarden is er nog geen eensgezindheid. President Obama wil het initiatief aan het Congres laten, maar trekt bij stilstand het laken naar zich toe. Hij maakte alvast duidelijk dat de veelal Spaanstalige illegalen om ‘Amerikaan’ te worden Engels zullen moeten leren: In de VS Engels. Dat is klare taal.

In Vlaanderen Vlaams’. Voor sommigen is deze leuze pure romantiek. Ten onrechte. De prille, 19de eeuwse Vlaamse beweging begreep maar al te goed dat de sociaaleconomische en taalculturele emancipatie vervlochten zijn. Zo groeide Vlaanderen uit tot een van de welvarendste regio’s ter wereld. Een belangrijke groep met een oververtegenwoordiging aan allochtonen blijft echter op zijn honger zitten. Ook voor hen biedt het onderwijs kansen om hun situatie te verbeteren. Kennis van het Nederlands is daarvoor niet de enige, maar wel een belangrijke voorwaarde: In Vlaanderen Nederlands.