Zet zelf zelfbestuur op de politieke agenda!

Met vreugde constateert VOS dat steeds meer Europese volkeren zich scharen achter zijn eis tot zelfbestuur. Tegelijkertijd moet het vaststellen dat het nota bene door de Verenigde Naties vastgelegde recht op zelfbeschikking al te vaak dode letter blijft.

Daarom steunt VOS voluit de inspanningen van de International Commission of European Citizens (ICEC), een Europese burgeralliantie opgericht ter verdediging van mensenrechten zoals het recht op zelfbeschikking. De Europese instellingen liggen echter niet wakker van dit recht. Daarom wil de ICEC de Europese Commissie via een petitie tot een standpunt dwingen. Voorwaarde is dat ze er in slaagt minimum één miljoen handtekeningen van Europese burgers uit minstens 7 lidstaten in te zamelen. VOS-voorzitter Philippe Haeyaert was alvast van de partij toen de handtekenactie werd gelanceerd.

Bij voldoende handtekeningen moet de Europese Commissie de initiatiefnemers horen over hun precieze bedoelingen en wordt er in het Europees Parlement een publieke hoorzitting georganiseerd over de kwestie. Zo brengen wij met ons allen zelfbestuur op de Europese politieke agenda.

Want wij, wij zijn Europa!

Onderschrijf daarom massaal de petitie op http://www.europeancitizensdecide.eu