VOS dankt koning Albert

Koning Albert treedt af. Allerminst een verrassing, nadat zijn bastaarddochter Delphine Boël koningsmoord probeerde te plegen. De bejaarde vorst kan nu op zijn lauweren rusten. Of op de blaren gaan zitten?

VOS dankt Albert hartelijk voor zijn twintig jaar op de troon. De vorst heeft trouw zijn steentje bijgedragen aan de Vlaamse vervreemding van het koninkrijk België. Niet alleen door zijn houterig Nederlands, maar ook met zijn donderpreken tegen allen die pleiten voor Vlaams zelfbestuur.

Albert stijgt nog verder in onze achting nu we zien dat het koningshuis in zwaar weer verkeert. Naast de affaire-Boël is er koningin Fabiola, die stug belastinggeld blijft storten in privéfondsen. Albert vertrouwt Filip blijkbaar om het schip door de storm te leiden. We gaan ons dus nog verder vermaken.

Bij een feestelijk aftreden hoort natuurlijk een feestelijk afscheid: op het paleis in Laken een receptie met dure champagne, een helikoptervlucht over Vlaanderen met Filip, met als klapper een vakantie in Fabiola’s domein aan de Costa del Sol.

Houd de VOS-kalender in de gaten voor de betreffende dag. Wij zullen er in ieder geval zijn!