Financieringswet maakt van 11 juli feest met kater

De Belgische regering moet geld hebben. En waar zit dat geld? Overal, maar zeker  in Vlaanderen. Waar gaat dus het meeste geld gehaald worden?  In Vlaanderen natuurlijk.

Dat zouden de Vlaamse partijnotabelen die de eerste-mini-ster flankeerden tijdens de presentatie van het akkoord ook moeten weten. Nochtans stemden zij er volmondig mee in om Vlaanderen volop te laten opdraaien voor staatsschulden die federaal moeten vereffend worden.

Het wordt tijd dat deze gewendheid gestopt wordt.

Een uitgemergeld Vlaanderen kan de Europese economie niet ondersteunen. Zwijg stil dat de Vlamingen hun Waalse broeders nog verder zouden kunnen helpen.

Met andere woorden: de totale afgang. Dan hebben wij zelfs geen koning meer nodig.