Taalstrijd: Menen geeft goede voorbeeld

In Menen houdt men de poot stijf – of de tong? Burgemeester Martine Fournier (CD&V) heeft met haar coalitiegenoten van de N-VA en Open VLD opgedragen dat aan de gemeenteloketten voortaan enkel Nederlands mag gesproken worden. Slechts bij hoge uitzondering – denk aan toeristen – mogen de ambtenaren uitwijken naar een andere taal.

Op het eerste gezicht een onnodig rigide maatregel. Even in het Frans bedienen is toch geen moeite? Wellicht geen moeite, met zekerheid wel verkwanseling van het Nederlands. Want als onze taal niet op de eerste plaats komt bij de overheid, zal ze in de samenleving minder en minder als bindmiddel dienen. Een Babylonische spraakverwarring is het gevolg.

Bedienen in het Frans creëert bovendien een discriminerende situatie. Als de Franstalige in de eigen taal geholpen wordt, waarom dan niet de Pool of de Turk? Waarom moet hij wel Nederlands leren om met de gemeente te communiceren, en de Waal of de Fransman niet? Zijn alle talen dan gelijk, maar sommige talen meer gelijk dan anderen?

Burgemeester Fournier eert de gelijkheid van de burgers en het belang van de Nederlandse taal. Van ons krijgt ze een pluim.