VOS steunt roep om excuses voor terechtgestelden WO I

Rechts Paul Vandenbosch, die in 1915 geëxecuteerd werd wegens 'lafheid'. Hij had waarschijnlijk een oorlogstrauma.
Rechts Paul Vandenbosch, die in 1915 geëxecuteerd werd wegens ‘lafheid’. Hij had waarschijnlijk een oorlogstrauma.

In de Eerste Wereldoorlog zijn honderden soldaten geëxecuteerd. Dikwijls voor dienstweigering door oorlogstrauma of uit protest tegen flagrante discriminatie. Verschillende nabestaanden van Vlaamse en Waalse geëxecuteerden nu in een open brief aan de Belgische overheid eerherstel voor de slachtoffers. VOS steunt hun oproep van harte.

VOS herdenkt ook dit jaar op  de IJzerbedevaart de 11 Vlaamse en Waalse terechtgestelden. Het is anno 2013 evident dat de slachtoffers niet laf of ontrouw waren, maar diverse redenen hadden om bevelen te weigeren.

VOS roept de Belgische regering op om het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk te volgen in een verontschuldiging. Het lot van de geëxecuteerden verandert niet daardoor, maar wel versterkt het hun nagedachtenis – een nagedachtenis die getuigt van het tijdloze motto  Nooit meer Oorlog.