De Vos voor één keer als dubbelnummer

Normaliter verschijnt ons tijdschrift De Vos maandelijks. Door overmacht verschijnt het januarinummer en het februarinummer als dubbelnummer, waarvoor onze verontschuldigingen. Dit dubbelnummer verschijnt omstreeks 10 februari.

Duw de F-35 niet door onze strot

Drie maanden geleden protesteerde de vredesbeweging, VOS-Vlaamse Vredesvereniging incluis, in Brussel tegen de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Kleine-Brogel. Een ijzige stilte was de reactie van de Belgische regering. 68 miljoen euro per stuk IJzige stilte heerst nu ook rond de vervanging van de F-16. Defensie zegt alle opties open te houden, maar wij kennen […]

VOS wenst u een gelukkig Nieuwjaar

VOS-Vlaamse Vredesvereniging wenst u het allerbeste voor het nieuwe jaar. Een eeuw geleden begon de Eerste Wereldoorlog. Als resultaat werd VOS geboren. ‘Dat nooit meer’ was zijn leidraad. NOOIT MEER OORLOG. Wij weten wat daarvan terecht is gekomen. VOS zal met zijn werking en publiciteit deze gedachte blijven propageren. Wij willen een voorspoedig 2014 voor […]