PERSBERICHT: Geert Bourgeois over Vlaanderens buitenlands beleid in De Vos

Minister-President Geert Bourgeois geeft in september in het maandblad De Vos van VOS-Vlaamse Vredesvereniging een overzicht van zijn visie op de internationale context waarin Vlaanderen vandaag staat.

Zo maakt de minister-president, die ook de portefeuille Buitenlands Beleid beheert, meteen duidelijk dat Vlaanderen er alle belang bij heeft een pro-Europese politiek te voeren. ‘Ik ben absoluut gekant tegen eurosceptici die suggereren dat Vlaanderen beter uit de Europese Unie zou stappen. Dat gaat lijnrecht in tegen de Vlaamse belangen.’ Er komt onder Bourgeois beslist geen Vlexit.

De minister-president vindt het jammer dat hij geen integratieverplichting kan opleggen aan EU-burgers die voor langere tijd naar ons land verhuizen. ‘Een Portugees bv. die hier komt wonen, zou je moeten kunnen verplichten onze taal en onze manier van leven te leren.’

Bourgeois betreurt in het gesprek dat er in Vlaanderen moskeeën zijn die geld uit het buitenland ontvangen, maar weet dat hij geen vat heeft op niet-erkende moskeeën. ‘Wel moeten we nagaan wat de overheid kan eisen van imams die werken in de erkende en gesubsidieerde moskeeën.’ De MP toont tegelijk begrip: ‘We moeten beseffen dat de islam hier in een of twee generaties een verandering moet doormaken waar de katholieke kerk 200 jaar over deed.’

Begrip ook voor wie vlucht voor oorlog. In principe zijn oorlogsvluchtelingen hier tijdelijk. Maar terugsturen kan niet zomaar. ‘Het is natuurlijk moeilijk om oorlogsvluchtelingen die hier al vier of vijf jaar zijn, wiens kinderen hier geboren zijn en hier naar school gaan, terug te sturen. Op humane gronden kan dat niet.’

De minister-president zegt ook nog dat die bommen in Kleine-Brogel niet zomaar weg kunnen, dat de Schotten als ze dat willen moeten worden toegelaten tot de Europese Unie, dat hij Barack Obama een goede president vindt en dat de Palestijnen recht hebben op een eigen staat.

De volledige tekst van het interview vindt u in het tijdschrift De Vos van september of wordt u op aanvraag toegezonden.

Contactadres: Koerdische Autonome Regio Irak Belga
VOS – Vlaamse Vredesvereniging
Lange Leemstraat 26
2018 Antwerpen
Tel.: 03/213.35.85
info@vosnet.org
www.vosnet.org

 

Geef een reactie