Oprichting Eerste Raad van Vlaanderen op 4 februari 1917

Oraadvanvlaanderenp 4 februari 1917 werd de Eerste Raad van Vlaanderen opgericht. Voorafgaand aan deze oprichting vonden gematigde en radicale activistische organisaties elkaar in de motie van de gematigde professoren Antoon Jacob en Arthur Claus: ‘De Vlamingen uit België vragen voor Vlaanderen volledige en algehele zelfstandigheid en autonomie en de onverwijlde verwezenlijking van al de maatregelen die er toe moeten leiden.’

August Borms, die al zijn vrije tijd en energie stak in het promoten van acties in het kader van de Vlaamse beweging, was binnen de Raad van Vlaanderen de bekendste flamingant. Waar hij eerst nog een vorm van zelfbestuur voor Vlaanderen eiste binnen het Belgisch staatsverband, kwam later de eis van zelfstandigheid los van België. Op zijn voorstel werd 22 december 1917 de onafhankelijkheid van Vlaanderen uitgeroepen.

borms

Gedeeld bericht van de Facebookpagina Bloemen voor helden:

22 december 1917. De bom slaat in: Vlaanderen roept haar zelfstandigheid uit.

Een bevlogen August Borms (foto) nam op 22 december het woord: ‘Bedenkt goed dat de Duitsers bezig zijn met op onze vingeren te kijken of wij tot regeren in staat zijn. Wij moeten bewijzen dat wij tot regeren in staat zijn. Indien ik Vlaanderen kon redden met een staatsgreep, ik alleen, en als ik ermee moest ten onder gaan, maar Vlaanderen gered zou zijn ik deed het onmiddellijk.’ Een storm van toejuichingen volgde en Borms ging verder: ‘Wij leven snel in deze tijden; wij weten niet wat morgen brengen kan. De vrede hangt in de lucht! Hij kan onmiddellijk intreden. Ik zou dan ook vragen van het ogenblik gebruik te maken om de Politieke Scheiding uit te roepen (…). Wij zijn nu eerst revolutionairen (…). Laat ons de Vlamingen een daad tonen. Dan zullen ook de Duitsers meer eerbied voor ons hebben. Leve de Politieke Scheiding!’.

De Raad van Vlaanderen nam hierop de volgende motie aan:
‘De Raad van Vlaanderen roept de Politieke zelfstandigheid uit en gaat over tot de verkiezing van een Bureau van den Raad en van een Kommissie van Gevolmachtigden.’

Deze beslissing was niet naar de zin van de Duitse bezetters, die van een onafhankelijke Vlaamse staat niets wilden weten en daarom de publicatie van deze motie verboden.

 

Geef een reactie