De Open brieven voor het eerst op wetenschappelijke wijze uitgegeven

FRONTBRIEVEN_0“Alleen in u – o koning – geloven wij nog”
Open brieven van de Vlaamse Frontbeweging tijdens de Eerste Wereldoorlog

De Open Frontbrieven zijn een groep pamfletten waarmee de Vlaamse beweging in de loopgraven, de Frontbeweging, in de laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog haar ongenoegen uitdrukte over de taaltoestanden en misbruiken tegen de Vlaamse soldaat in de loopgraven. Deze teksten vormen het iconische begin van de Vlaamse beweging in haar politieke vorm, zoals die de Belgische politiek tot op vandaag mee vorm geeft. Ondanks en misschien vanwege hun mythische status, werden de Open Frontbrieven echter nooit eerder op wetenschappelijke wijze uitgegeven.

“Alleen in u – o koning – geloven wij nog” doet, honderd jaar na de feiten, recht aan dit intrigerende tekstcorpus door een systematische en wetenschappelijke uitgave. De teksten werden verzorgd door drs. Raf Praet, de inleidingen op de teksten door drs. Raf Praet en dr. Luc Vandeweyer. Een team van experts levert tevens kaderende informatie bij deze teksten die blijvend deel uitmaken van het collectieve geheugen van de Vlaamse beweging.

Deze uitgave is een onmisbaar historisch werk voor iedereen die interesse heeft voor de Eerste Wereldoorlog, de geschiedenis van Vlaanderen en de geschiedenis van het Vlaams-nationalisme. Het is een opstap voor verder onderzoek en een referentie voor de geïnteresseerde leek.

Guy Leemans, Raf Praet, Luc Vandeweyer & Frans-Jos Verdoodt (red.), “Alleen in u – o koning – geloven wij nog”. Open brieven van de Vlaamse Frontbeweging tijdens de Eerste Wereldoorlog, Antwerpen, Peristyle, 2017, 384 pp., ill., ISBN 9789082684001.

€ 29,95 (excl. verzendingskosten) / € 35,95 (incl. verzendingskosten)

Reserveer uw exemplaar bij het secretariaat via info@vosnet.org of 03/213.35.85. Van zodra we het bedrag op onze rekening BE57 4025 5561 0135 hebben ontvangen, kan u het op ons secretariaat ophalen / sturen we het boek per post naar u toe.

collage

Het boek werd eind april aan het publiek voorgesteld tijdens een symposium in het Vlaams Parlement, georganiseerd door VOS Vlaamse Vredesvereniging en Aan de IJzer. Het programma bestond uit toespraken van Paul De Belder (voorzitter Aan de IJzer) en Ivo Coninx (voorzitter van VOS Vlaamse Vredesvereniging), Raf Praet, Luc Vandeweyer en Frans-Jos Verdoodt (auteurs van het boek) en Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Het geheel werd gepresenteerd door Rik Van Cauwelaert en muzikaal omkaderd door Mama’s jasje.

Luc VDW OF png

Raf Praet OF png

Frans-Jos Verdoodt OF boek

Guy Leemans OF boek

Geef een reactie