100 jaar na “Vlaanderens Dageraad aan den IJzer”

Vijf jaar geleden, tijdens de zomer van 2012, wijdde De Vos een themanummer aan de onvergetelijke Filip De Pillecyn, 50 jaar na zijn overlijden. Eén van de meest in het oog springende bijdragen in deze speciale editie is “Vlaanderens Dageraad aan den IJzer” van de hand van hoofdredacteur Guy Leemans. De verdienste van Leemans’ artikel […]

De zin en onzin van oorlog door de ogen van kinderen

De zin en onzin van oorlog door de ogen van kinderen. Voorgedragen tijdens de herdenking op 8 oktober 2017. Renaat De Rudder wordt 100 jaar na zijn sneuvelen niet vergeten. Reserveer zeker en vast 17 december 2017 in uw agenda voor uw afspraak met Renaat De Rudder.

Toespraak Karel Uyttersprot, bestuurder VOS nationaal tijdens de Renaat De Rudderherdenking in Evergem (08/10/2017)

Geachte genodigden, 1914 Wereld Oorlog I breekt uit. Het leger wordt in paraatheid gebracht, reservisten worden gemobiliseerd de Koning doet een oproep tot vrijwilligers om zich aan te bieden: Vlamingen herdenk de Slag der Gulden Sporen, voor Wallonië wordt een appel gedaan op de 600 Franchimontezen. Duizenden jonge Vlamingen geven hieraan gehoor: arbeiders, boeren, studenten, […]

Teken de petitie: Catalanen en Spanjaarden verdienen beter…

___OPROEP PETITIE___ Madrid gebruikt massaal geweld tegen het vreedzame Catalaanse streven naar onafhankelijkheid. Dat geweld miskent democratische rechten, breekt met onze democratische cultuur en schendt grondrechten. Het geweld is waarschijnlijk zelf illegaal. Daarom is vreedzaam overleg nu noodzakelijk. Op initiatief van Charta Vlaanderen, VOS Vlaamse Vredesvereniging en bestuursleden van andere verenigingen, verzoeken wij, gewone burgers […]

Standpunt VOS over ICAN en de Nobelprijs voor de Vrede

VOS Vlaamse Vredesvereniging feliciteert ICAN met het behalen van de Nobelprijs voor de Vrede. De vzw International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) ijvert sinds 2007  tegen het verspreiden en gebruik van kernwapens en bestaat uit een brede coalitie van vzw’s uit honderden landen. De Nobelprijs voor een organisatie tegen kernwapens is een betekenisvol signaal. […]

Standpunt VOS over Catalaans referendum

Het Catalaanse referendum toont met schrikbarende hardheid aan dat bruut geweld werd gebruikt op onschuldige burgers, mannen, vrouwen en kinderen, die enkel hun democratisch recht op zelfbeschikking willen uitoefenen. Dat de dader een kernland is van de Europese Unie maakt de zaak alleen maar erger. In een onstabiele regio als Iraaks Koerdistan kon zulk referendum wel […]

Toespraak Karel Uyttersprot, bestuurder VOS nationaal, tijdens onze VOSsendag (30/09/2017)

Boodschap namens VOS Beste VOSsen, Vlaamse vrienden, Wij zitten volop in de herdenkingen van 100 jaar oorlog. Britten, Canadezen, Nieuw-Zeelanders, Fransen, Walen en 10 000en Vlamingen, … mensen uit 50 landen en 5 continenten, vochten hier een zinloze oorlog uit. Nu bijna 100 jaar lang, koestert VOS nog steeds de nagedachtenis van de Vlaamse frontsoldaten […]