Teken de petitie: Catalanen en Spanjaarden verdienen beter…

___OPROEP PETITIE___

Madrid gebruikt massaal geweld tegen het vreedzame Catalaanse streven naar onafhankelijkheid. Dat geweld miskent democratische rechten, breekt met onze democratische cultuur en schendt grondrechten. Het geweld is waarschijnlijk zelf illegaal. Daarom is vreedzaam overleg nu noodzakelijk.

Op initiatief van Charta Vlaanderen, VOS Vlaamse Vredesvereniging en bestuursleden van andere verenigingen, verzoeken wij, gewone burgers met afkeer van geweld en een voorkeur voor democratie en overleg, de Europese leiders om het geweld te veroordelen en sancties voor te bereiden indien Spanje volhardt in geweld; de Spaanse en Catalaanse overheden op te roepen dit conflict vreedzaam op te lossen; Spaanse rechters op te roepen tot respect voor de scheiding der machten en voor de afgesproken grotere autonomie en te waarborgen dat de Catalanen altijd EU-burgers kunnen blijven.

Teken de petitie…want Catalanen en Spanjaarden verdienen beter.
http://petitie.be/petitie/catalanen-en-spanjaarden-verdienen-beter 

Geef een reactie