Standpunt VOS over dossier F-16

F 16

De laatste dagen werd het politieke landschap opgeschud door de onthulling dat de Belgische legertop cruciale documenten zou hebben achtergehouden voor de Minister van Defensie. Aldus werd de indruk gewekt dat de legertop het beleid, dat in de handen berust van democratisch verkozen instellingen, heeft willen manipuleren. VOS Vlaamse Vredesvereniging veroordeelt elke poging van het militair apparaat om het defensiebeleid te beïnvloeden. Een moderne democratie berust op een transparante besluitvorming die gedragen wordt door het volk en haar verkozen vertegenwoordigers. VOS wil dat deze mogelijke verstrengeling van belangen tussen leger en beleid opgehelderd, bestraft en voorkomen wordt. Voorts pleit VOS voor transparante beleidsbeslissingen, en een optimale wisselwerking tussen legerstaf en ministerie om deze transparantie te garanderen.

Geef een reactie