Berichten van het front

180216

16 februari 2018, Syrië

De eerste stap naar vrede zijn goed geïnformeerde burgers. Het VOS Ministerie voor Vrede vat voor u wekelijks de belangrijkste evoluties samen van de verschillende brandhaarden in deze wereld. 

Hoewel de strijd tegen IS bijna gestreden lijkt, is het einde van het conflict in Syrië nog (lang) niet in zicht. Afgelopen week werd het hoogst aantal burgerslachtoffers sinds het begin van de oorlog geteld. Het machtsvacuüm dat is ontstaan zorgt voor groeiende spanningen tussen de verschillende regionale krachten die hun invloed wensen uit te breiden. Het voorbije weekend kwam het tot een openlijke clash tussen Iran en Israël.

Op 10 februari onderschept het Israëlisch leger een Iraanse drone in het Israëlische luchtruim afkomstig uit Syrië. De bondgenoten van Syrië ontkennen deze schending van het Israëlische luchtruim; de drone vloog boven Palmyra in de Syrische woestijn om informatie te vergaren over de restanten van IS. Israël gaat in de aanval en bombardeert Iraanse en Syrische doelwitten. Het Syrische leger slaat terug en haalt een Israëlische F-16 neer. Daarop bestookt Israël Syrië opnieuw.

De Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied zijn geen nieuwigheid. Al vanaf het begin van de Syrische burgeroorlog worden regelmatig bombardementen uitgevoerd. Deze kaderen in het licht van de sluimerende oorlog tussen Israël en Iran. Israël vreest dat Iran doelt op de uitbouw van een militaire machtsbasis in Syrië en zo de wapenlevering aan de Hezbollah-partij in Libanon wil verzekeren. Om deze machtsuitbreiding van Iran in te perken en te vermijden dat geavanceerde wapensystemen en raketten bij de Hezbollah in Libanon terecht komen, voert Israël aanvallen uit met als doel de Iraanse machtsbasis op Syrisch grondgebied te vernietigen.

Ondertussen nemen ook de spanningen tussen de andere krachten op het Syrische strijdtoneel toe. De VS en Turkije, die samen in de NAVO zetelen, staan op het Syrische grondgebied lijnrecht tegenover elkaar. De Turkse president Erdogan veroordeelt de steun van de VS aan de YPG dat de wapens opneemt tegen Turkije en zo afbreuk doet aan het NAVO-verdrag. De ambassadeur van de NAVO roept beide landen op om zich als bondgenoten te gedragen in het Syrische conflict. De YPG op hun beurt doen een oproep aan de Syrische regering om hen te steunen in hun strijd tegen het Turkse leger.

De Israëlische luchtaanvallen hebben ook de spanningen tussen de VS en Rusland doen toenemen. De VS steunt Israël in zijn strijd om de Iraanse dominantie terug te dringen. Rusland daarentegen veroordeelt de Israëlische aanvallen die een schending van de soevereiniteit van het Syrische grondgebied betekenen. Daarbij roept Rusland de verschillende partijen op om een verdere escalatie van het conflict te vermijden.

Desalniettemin levert Rusland steun aan het regime van de Syrische president Assad en onderneemt het geen actief tegen de uitbouw van Iraanse basissen in Syrië.

Ministerie voor Vrede? Tot op de dag van vandaag denken beleidsmakers in termen van oorlog en defensie. VOS Vlaamse Vredesvereniging pleit voor de oprichting van een Ministerie voor Vrede om te denken vanuit een vredesbeleid in plaats van een oorlogs- of defensiebeleid.  

 

Geef een reactie