Berichten van het front

180224

24 februari 2018, Syrië

De eerste stap naar vrede zijn goed geïnformeerde burgers. Het VOS Ministerie voor Vrede vat voor u wekelijks de belangrijkste evoluties samen van de verschillende brandhaarden in deze wereld. 

Eind januari start Turkije met een offensief tegen de Koerdische militie YPG in de Noord-Syrische regio Afrin. De steun van de VS aan de Koerden in de strijd tegen IS veroorzaakt spanningen tussen de VS en Turkije aangezien beide machten als bondgenoten in de NAVO zetelen.

Om zich te sterken in hun strijd tegen het Turkse leger doen de Koerden diverse malen beroep op de Syrische regering. Deze roep om hulp krijgt geen gehoor tot enkele dagen geleden de Syrische president Assad besluit grenswachten in Afrin te stationeren. Dit akkoord tussen de Koerden en het Syrische regime kan mogelijks een terugtrekking van het Turkse leger en een einde van het Turkse lucht-en grondoffensief in de regio betekenen. Tegelijkertijd wordt het warrige kluwen van vijandschappen en allianties alsmaar complexer.

De Koerden in Syrië vormen een minderheidsgroep die door het regime van Assad steeds werden onderdrukt. Doch houden ze zich in eerste instantie afzijdig wanneer de opstand tegen Assad in 2011 uitbreekt. Dit stemt de Syrische president gunstig waarna hij staatloze Koerden de Syrische nationaliteit verleent.

Toen de dreiging van IS in Noord-Syrië afnam, trok het Syrische leger naar andere verzetshaarden in het land. De Koerden grijpen deze kans om hun invloed in een groot deel van deze regio te vestigen. Net als de Koerden in Irak beogen zij de oprichting van een eigen autonome staat in het noorden van Syrië. Indien Assad aan de macht blijft hopen de Koerden beloont te worden voor hun afzijdigheid gedurende de eerste jaren van de oorlog. Assad staat echter, net als Turkije, weigerachtig tegenover de oprichting van een autonome Koerdische staat. Door steun te verlenen aan de Koerdische strijders van de YPG beoogt Assad opnieuw de controle over het noorden van Syrië te verwerven.

Een andere regio waar Asssad zijn invloed probeert terug te winnen is Oost-Ghouta waar de rebellen voorlopig nog de touwtjes in handen hebben. Het bijzonder gewelddadige optreden van het Syrische leger in Oost-Ghouta eist steeds meer burgerslachtoffers. Verschillende hulporganisaties schreeuwen om maatregelen die een einde moeten maken aan de oorlogsmisdaden waaraan het regime van Assad zich schuldig maakt.

Ministerie voor Vrede? Tot op de dag van vandaag denken beleidsmakers in termen van oorlog en defensie. VOS Vlaamse Vredesvereniging pleit voor de oprichting van een Ministerie voor Vrede om te denken vanuit een vredesbeleid in plaats van een oorlogs- of defensiebeleid.  

Geef een reactie