Berichten van het front

180306-2

6 maart 2018, Syrië

De eerste stap naar vrede zijn goed geïnformeerde burgers. Het VOS Ministerie voor Vrede vat voor u wekelijks de belangrijkste evoluties samen van de verschillende brandhaarden in deze wereld.

Na de luidkeelse oproep van diverse hulporganisaties om actie te ondernemen tegen het onophoudelijke geweld in Oost-Ghouta, werd afgelopen week nogmaals een poging ondernomen om de gevechten aldaar te doen stoppen en zo een einde te maken aan de schrijnende situatie waarin duizenden burgers (over)leven.

Op 22 februari wordt op vraag van Rusland de VN-Veiligheidsraad samengeroepen voor een spoedzitting. De zitting wordt echter beëindigd zonder dat er een stemming over het voorgelegde ontwerp van resolutie plaatsvindt. Deze ontwerptekst voorziet een wapenstilstand van 30 dagen en een clausule die hulpverleners de mogelijkheid moet geven om de getroffen burgers in Oost-Ghouta te bereiken. Opnieuw is het Rusland dat niet akkoord gaat, aangezien de tekst geen duidelijke omschrijving bevat van welke jihadisten-groeperingen buiten deze wapenstilstand vallen. Rusland gebruikte de voorbije jaren al meerdere malen zijn veto tegen voorstellen die afbreuk zouden doen aan zijn bondgenootschap met de Syrische president Assad.

Twee dagen later komt de VN-Veiligheidsraad opnieuw samen. Ditmaal komt men tot een overeenkomst en wordt de resolutie afgekondigd die een staakt-het-vuren omvat. Opdat Rusland akkoord zou gaan, wordt in de resolutie een uitzondering gemaakt voor de strijd tegen terroristische organisaties zoals Al-Qaeda, IS en aanverwante groeperingen. Maar deze afgekondigde wapenstilstand brengt niet de gehoopte rustpauze; de gevechten tussen het Syrische leger en de verschillende rebellengroeperingen gaan onverminderd voort.

Het falen van de VN-resolutie kan enerzijds gewijd worden aan het feit dat deze resolutie niet bepaalt wanneer het staakt-het-vuren precies van kracht zou gaan. Anderzijds vormt de uitsluiting van terroristische organisaties een probleem vermits er voor Assad geen onderscheid is tussen terroristische organisaties en meer gematigde rebellengroeperingen.

Als reactie op het falen van het staakt-het-vuren lanceert de Russische president op 26 februari een oproep om dagelijks een gevechtspauze van 5 uur in te lassen zodat hulpverlening mogelijk wordt en burgers de kans krijgen om te ontsnappen uit het bezette gebied. Maar ook dit initiatief wordt met de voeten getreden.

Rusland beschuldigt de rebellen voor het mislukken van deze tijdelijke staking. De rebellen op hun beurt wijzen naar de Syrische regering die via vliegtuigen en helikopters de strijd verder voert.

Ministerie voor Vrede? Tot op de dag van vandaag denken beleidsmakers in termen van oorlog en defensie. VOS Vlaamse Vredesvereniging pleit voor de oprichting van een Ministerie voor Vrede om te denken vanuit een vredesbeleid in plaats van een oorlogs- of defensiebeleid.

 

180306-3

Geef een reactie