Werkgroep beleidsplan en ledenbevraging VOS Vlaamse Vredesvereniging

2019 wordt een belangrijk jaar voor VOS Vlaamse Vredesvereniging. We vieren niet enkel ons 100-jarig bestaan, ook het nieuwe beleidsplan moet voorbereid en geschreven worden. Hoe staat het daar intussen mee?

Diverse kaderleden gaven gehoor aan onze eerste oproep in november 2018 om toe te treden tot de werkgroep Beleidsplan. Ook bij de daaropvolgende maandelijkse oproepen in ons tijdschrift en onze digitale nieuwsbrief traden nog een aantal belangstellenden toe. Sinds kort hebben we een definitieve samenstelling van de werkgroep:

Johan Bosman (Oost-Vlaanderen), Hans Burm (Oost-Vlaanderen), Ivo Coninx (Limburg), Piet De Baere (West-Vlaanderen), Lutgart De Beul (Oost-Vlaanderen), Jurgen De Pillecyn (Brabant), Lambert Derenette (West-Vlaanderen), Dirk Taerwe (Oost-Vlaanderen), Dirk Vereycken (Antwerpen) en Marc Vincké (Antwerpen). Zij worden ondersteund door de educatieve medewerkers Astrid Clercx, Nick Peeters en Kim Van Mechelen en begeleid door Amand Dewaele en Sven Van Damme van Humano.

Werkgroep beleidsplan
Vergadering werkgroep Beleidsplan, 9 februari 2019. Foto: KVM

We zijn dankbaar dat deze mensen zich willen engageren voor dit intensief proces. Sinds de opstart in november kwam de werkgroep immers al zesmaal samen en er zullen nog verschillende bijeenkomsten volgen. Dat dit geen koffiekransjes zijn, moge duidelijk zijn. Deze mensen verzetten bergen huiswerk ter voorbereiding op deze samenkomsten. Het is in deze werkgroep dat we de komende tijd nog gegevens zullen verzamelen en analyseren en doelstellingen bepalen, kortom de krijtlijnen uittekenen voor de werking van VOS voor de beleidsperiode 2021-2025.

Deze werkgroep heeft een mandaat gekregen van de Raad van Bestuur om het beleidsplan voor te bereiden. Ter garantie van een democratische en transparante werking koppelt ze regelmatig terug naar het dagelijks bestuur dat instaat voor de verdere doorstroming naar de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Op gepaste tijdstippen koppelen we de vorderingen van deze werkgroep in het beleidsplanningsproces bij ál onze VOSsen terug.


Tweerichtingsverkeer

We willen geen eenrichtingsverkeer, nee, we vragen ieders medewerking en inspraak om tot een gedragen beleid te komen; één waarin onze VOSsen zich kunnen vinden. Daarom vragen we u om onze ledenbevraging in te vullen en ons terug te bezorgen vóór 1 april 2019. U kan deze op papier of via de computer invullen en verzenden. De papieren versie vindt u terug in het maartnummer van ons tijdschrift De Vos.

We hopen dat u allen gevolg geeft aan onze oproep opdat we optimaal rekening kunnen houden met uw visie en inbreng ten aanzien van onze vereniging. Ten allen tijde willen we openstaan voor uw constructieve bijdrage. U mag de leden van de werkgroep overigens beschouwen als contactpersonen in dit proces. Voor praktische vragen betreffende de vragenlijst neemt u best contact op met het nationaal secretariaat: info@vosnet.org of 03/213.35.85.


Wat kwam de afgelopen vergaderingen aan bod?

In de eerste vergadering op 15 november 2018 maakten de deelnemers van de werkgroep kennis met het “nieuwe” decreet van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. In de e-vos nieuwsbrief van januari konden geïnteresseerden de dynamische diapresentatie raadplegen die voor deze bijeenkomst is samengesteld. Wie ze nog niet heeft gezien, kan nog steeds een kijkje nemen via de link. Navigeren kan via de pijlen onderaan het scherm.

8 december werden de verschillende fasen van het beleidsplanningsproces besproken. In de bijeenkomsten van 16 januari en 6 februari werden de voorbereide opdrachten omtrent de vier functies en de missie behandeld. Ter voorbereiding op de bijeenkomst van 9 februari vulden de leden van de werkgroep elk individueel een uitgebreid formulier in ter zelfevaluatie van de vereniging. Tijdens deze consensusvergadering werd een algemene score toegekend waardoor de prioriteiten in de verschillende doeldomeinen duidelijk werden en de sterktes en zwaktes opgelijst werden. In de jongste vergadering van 6 maart vervolgden we de oplijsting van sterktes en zwaktes en bespraken we de visietekst op de functies.In de volgende bijeenkomst behandelen we de hopelijk massaal binnengekomen antwoorden van onze leden en partnerorganisaties.

Geef een reactie