Van activistisch martelaar tot Antwerps burgemeester

Herinnering aan Lode Craeybeckx Vandaag is het dag op dag honderd jaar geleden, dat de jonge activist Lode Craeybeckx op 18 april 1919, Goede Vrijdag, door de Brabantse krijgsraad veroordeeld werd tot vijf jaar gevangenschap. De romantische flamingant, door wijlen Willem Geldolf op dat moment in zijn leven de ‘opvolger van Rodenbach’ en de ‘schildknaap […]

Voordracht herdenkingsplechtigheid Omaar Mortier, 10 april 2019

Activiteit van VOS-afdeling Deinze-Nevele (Renaat De Rudder) Tekst: Nick Peeters, lid van de Algemene Vergadering van VOS Vlaamse Vredesvereniging Foto’s: Kurt Naert-Segaert   Dames en heren Vooreerst wens ik u allen te bedanken om mij als lid van de Algemene Vergadering van VOS Vlaamse Vredesvereniging te ontvangen op dit waardevol herdenkingsmoment. Enige maanden geleden ontving het […]

“Vlaanderen weent om zijn edelen zoon …”*

Op de avond van 1 april 1939, de dag voor de nationale verkiezingen van dat jaar, organiseerde de Katholieke Vlaamsche Volkspartij een meeting in het Limburgse Vlijtingen. Op deze bijeenkomst kwam een groep Vlaams-nationalisten die avond door tegenspraak verstoren. Eén van hen was de 31-jarige Vincent Loyens, vertegenwoordiger van het Vlaamsch Nationaal Syndicaat en vader […]