Toespraak Ledendag 100 jaar VOS door Ivo Coninx, algemeen voorzitter VOS

100 jaar VOS Het Verbond der Vlaamse Oud-strijders, kortweg VOS, werd opgericht in 1919 en viert vandaag zijn honderdjarig bestaan. De kiemen werden echter eerder gelegd in de loopgrachten van het IJzerfront. De vernederingen en het misprijzen waarvan de Vlaamse soldaten, vooral de ‘piotten’ herhaaldelijk het slachtoffer werden, zorgden voor het ontstaan van de Frontbeweging […]

Waait de Vlaamse leeuw aan de linkerzijde?

Naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli hingen overtuigde Vlamingen vorige maand hun Vlaamse (strijd)vlag uit. Dit jaarlijkse teken van fierheid op onze identiteit en van verzet tegen het Belgische systeem gaat geregeld gepaard met protest. Ook dit jaar was het niet anders, aangezien diverse berichten verschenen over gestolen vlaggen. […]

Herman Van den Reeck: hoe zullen we hem herdenken?

Op de drempel van het honderdste sterfjaar van een martelaar Aangezien het Antwerpse stadsbestuur de Vlaamsgezinden uit de regio verboden had om op 11 juli 1920 een Guldensporenviering te organiseren in de stad, bliezen tienduizenden van hen die dag verzamelen in Borgerhout. Na de betoging die er plaatsvond, trokken ongeveer drieduizend deelnemers toch naar het […]

Vlaamse linkerzijde, wat wilt gij eigenlijk?

Achilles Mussche: Vlaams activist, schrijver en journalist De in 1896 geboren Achilles Mussche groeide op in een Gents arbeidersgezin, dat in een financieel zwakke situatie verkeerde. Hij toonde zich in zijn jeugdjaren al een groot liefhebber van (moderne) kunst, maar ook drager van sterke Vlaamsgezinde en socialistische idealen. In 1918 behaalde hij het diploma van […]

Jef Van Extergem is vergeten en het verleden herhaalt zich

Nalatenschap van een marxistisch flamingant ‘Wij meenen dat de naam van Jef Van Extergem, den grooten Vlaamschen strijder, den weerstander die zijn leven offerde voor de vrijheid, waardig is van het grootsche werk dat wij beoogen. […] Zijn opvatting is ook de onze: de Vlaamsche beweging moet ingeschakeld worden in den ontvoogdingsstrijd der Vlaamsche volksmassa’s. […]

Sla het oordeel van de Vlaamse kiezer niet in de wind

Persbericht VOS Vlaamse Vredesvereniging 29 mei 2019 VOS Vlaamse Vredesvereniging stelde na de verkiezingen van zondag 26 mei 2019 vast, dat de huidige Belgische staatsstructuur opnieuw een actueel punt van discussie is. Als onderdeel van de Vlaamse beweging roept onze vereniging álle Vlaamse partijen op om op een constructieve wijze gehoor te geven aan het […]

Een gebaar van eerherstel

Verslag herdenkingsplechtigheid Henri Reyns – 19 mei 2019 Op zondag 19 mei 2019 herdachten VOS Vlaamse Vredesvereniging en de Vlaamse Volksbeweging in Oostvleteren voor de tweede keer de tijdens de Eerste Wereldoorlog terechtgestelde soldaat Henri Reyns. Door een tijdens gevechten opgelopen psychisch oorlogstrauma weigerde hij de vuurlinie nog in te trekken. Henri werd aan de […]

104 jaar na de bevolen moord op Henri Reyns: eerherstel

Op zondag 19 mei a. s. te 11.00u zullen VVB en VOS Vlaamse Vredesvereniging, te Oostvleteren voor de tweede maal de tijdens W.O. I terechtgestelde soldaat Henri Reyns herdenken. Reyns werd te Oostvleteren geëxecuteerd op 17 mei 1917, beschuldigd van o. a. “desertie in het zicht van de vijand”. Zijn tragisch verhaal begint einde september […]