Lodewijk de Raet: Vlaamse inspiratiebron in 2020

Lodewijk de Raet.
foto: ©Lodewijk de Raet Stichting

Begin december 2019 organiseerde VOS Vlaamse Vredesvereniging een activiteit in samenwerking met de Stichting Lodewijk de Raet, genoemd naar de Vlaamse voorman die eind negentiende – begin twintigste eeuw belangrijk werk verzette voor de ontvoogding van het Vlaamse volk. Te zijner ere schrijf ik graag deze ‘nieuwjaarswens’, bestemd voor iedereen die zichzelf beschouwt als ‘deel-uitmakend’ van de niet-partijpolitieke Vlaamse beweging. Dit opdat het hen — analoog met De Raets opvattingen — mag inspireren en aanzetten om zich in en na 2020 actief…

Het vervolg van deze tekst kan u lezen door hier te klikken.

Geef een reactie