Slotwoord namens VOS op de uitreiking van de Vredespoëzieprijs 2020 op zaterdag 14 maart 2020

Goede namiddag dames en heren, VOS Vlaamse Vredesvereniging reikt voor de 18de keer de Vredespoëzieprijs uit, naar goede gewoonte in de Tinnen Pot. VOS richt daarom kort het woord tot U, geachte aanwezigen, om zijn boodschap aan de hand van poëzie te presenteren. Onze vereniging brengt immers mensen samen rond twee thema’s: ‘Vlaanderen en Vrede’ […]

Nederlands, een nutteloze taal

IJveren voor het belang van het Nederlands, in de voetsporen van Jozef Viskens ‘Noem mij a.u.b. één beschaafd land ter wereld waar het onderwijs tot zulk potsierlijke poespas wordt verlaagd! En een dergelijke toestand, die nergens de tijdspanne van een etmaal zou geduld worden, blijft hier voortwoekeren en sloopt onverbiddelijk onze Vlaamsche volkskracht!’ Aan het […]

100 jaar VOS Groot-Kortemark

Op zondag 1 maart 2020 vierde VOS Groot-Kortemark haar eeuwfeest. De aanwezigen stonden bij de viering ook stil bij de mijlpaal die 2020 vormt voor onze vredesvereniging: 75 jaar atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, 75 jaar bevrijding WOII en 100 jaar IJzerbedevaarten. Alle drie waardevolle thema’s om dit jaar een werking rond te ontplooien! Een […]