Biografische schets E. H. Hector Speybrouck

Deze tekst verschijnt in het kader van ons Heldenhuldeproject. Onder andere VOS Vlaamse Vredesvereniging zette zich er het afgelopen jaar sterk voor in om ervoor te zorgen dat het prachtige heldenhuldezerkje van E.H. Hector Speybrouck op de begraafplaats van Diksmuide bewaard bleef. Meer duiding het decembernummer van ons tijdschrift De Vos. Achtergrond E. H. Hector […]

Bestuursverkiezingen

Afdelingsverkiezingen Iedere afdeling heeft een afdelingsbestuur van minstens 3 leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur wordt door de leden verkozen voor een termijn van 4 jaar, te rekenen vanaf de datum dat zij hun mandaat opnemen. Elk mandaat is hernieuwbaar. Sommige functies kunnen gecu­muleerd worden. De afdelingen organiseren autonoom de verkiezingen […]

De Wapenstilstand van Nagorno-Karabach

“Never think that war, no matter how necessary, nor how justified, is not a crime.” — Ernest Hemingway, 1946 Meer dan honderd jaar na de Wapenstilstand van 1918 kent een ander conflict zijn einde. Na zes weken strijd kent de opgeflakkerde oorlog in Nagorno-Karabach zijn dramatische afloop. Na da val van Shushi – de tweede […]