Toekomstverkenningen Richard Celis: conferentie 2015 in thema van migratie

Klik om kaart te tonen
Wanneer:
14 november 2015 @ 13:30 – 16:00
2015-11-14T13:30:00+01:00
2015-11-14T16:00:00+01:00
Waar:
aula rector Dhanis, Universiteit Antwerpen
Kleine Kauwenberg 22
2000 Antwerpen
België
Kosten:
Gratis, maar inschrijven verplicht
Contact:
09/223.77.42

UITNODIGING 

Op weg naar 2030. Welke toekomstvisie is er op migratie en integratie voor Vlaanderen en voor de Lage Landen.

Een aantal verenigingen startte in 2012 met dit prestigieuze vijfjarenproject. Het verkent de toekomst voor Vlaanderen via publieke conferenties op academisch niveau. De organiserende verenigingen geven de Toekomstverkenningen de naam mee van Richard Celis uit waardering voor zijn levenslang engagement om de Vlaamse emancipatie vanuit variërende platformen te actualiseren. De Toekomstverkenningen openden in 2012 met een conferentie over de Nederlandse cultuur en taal in een zich integrerend Europa. De conferentie 2013 had het sociaal beleid voor en door Vlaanderen als onderwerp. Vorig jaar stond de noodzakelijke aanpak centraal om de economische welvaart van Vlaanderen duurzaam veilig te stellen. In 2015 ligt de focus op evoluties die onze Vlaamse samenleving tot in haar diepere vezels uitdagen: de problematiek van asiel en migratie, haperende integratie en toenemende islamradicalisering. De conferentie vraagt zich af in hoeverre de diversiteitsdruk op Vlaanderen al dan niet vergelijkbaar is met die op de ons omringende landen en in welke mate hij hier bij ons specifieke kenmerken vertoont. De bijeenkomst peilt ook naar wat een sterkte-zwakteanalyse van het Vlaams inburgeringsbeleid kan leren voor de toekomst. En ze gaat na in welke mate de federale aanpak voor Vlaanderen een ruggensteun dan wel een stoorzender betekent. De uitgenodigde sprekers staan eveneens stil bij wat Vlaanderen en Nederland van elkaar kunnen opsteken en duiden waarvoor een Europese aanpak onontbeerlijk is.

celis

PROGRAMMA

13.30 uur: Ontvangst met koffie
14 uur: Aanvang conferentie
16.00 uur: Afsluitende drink

Welkom namens de organisatoren door AN DE MOOR

Introductie door conferentievoorzitter prof. JAN DE GROOF
hoogleraar Europacollege Brugge en Universiteit Tilburg

Visie
• prof. WALTER NONNEMAN
Centrum voor Migratie en Economische Studies, Universiteit Antwerpen
• prof. GODFRIED ENGBERTSEN
Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de Wetenschappelijke Raad voor regeringsbeleid in Nederland
Interventies, commentaar en bevraging paneldiscussie door Vlamingen met een migratie-achtergrond
• NOZIZWE DUBE
voorzitter Vlaamse Jeugdraad
• BRAHIM LAYTOUSS
imam in Gent en onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen
• FLORINELA PETCU
medewerkster ‘inburgeren en participeren’ bij Vormingplus
gemodereerd door journalist RIK VAN CAUWELAERT
(De deelnemers spreken in persoonlijke naam en niet als vertegenwoordiger
van de bij hen vermelde organisatie of instantie.)

Repliek en beleidsopties
GEERT BOURGEOIS, minister-president van de Vlaamse regering

Conclusies door conferentievoorzitter prof. JAN DE GROOF

DE TOEKOMSTVERKENNINGEN

zijn een co-organisatie van
Beweging Vlaanderen-Europa – Marnixring Internationale Serviceclub – VOS-Vlaamse Vredesvereniging – VVB-Vlaamse Volksbeweging

met de steun van
Fonds voor Vlaanderen en Pro Vives vzw

Het project geniet ook de medewerking van
vtbKultuur, Pro Flandria, Davidsfonds, Rodenbachfonds, Forum Vlaamse Vrouwengroepen, Vlaamse Actieve Senioren, Algemeen-Nederlands Verbond, Verbond der Vlaamse Academici en Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen, het Vlaams Geneeskundigenverbond, de Orde van den Prince en het Priester Daensfonds

Voor een wegbeschrijving of informatie over openbaar vervoer : www.ucsia.org (doorklikken op wegbeschrijving > stadscampus > Aula Rector Dhanis).

AANWEZIGHEID

U kunt gratis deze conferentie bijwonen.
Inschrijven is evenwel verplicht en dit vóór 30 oktober 2015 via 09/223 77 42 of info@vlaandereneuropa.eu (gelieve in de onderwerpregel “toekomstverkenningen” te vermelden en in het bericht zelf: “Antwerpen 2015” + voornaam, naam, adres en e-postadres van de personen voor wie u inschrijft) Beweging Vlaanderen-Europa vzw, Collegelaan 106, 2100 Deurne

Geef een reactie