In Vlaanderen Nederlands

‘In Vlaanderen Vlaamsch!’. Wij zouden zeggen: ‘In Vlaanderen Nederlands!’. Met die nuance kunnen we ons nog altijd vinden in deze eis van de Antwerpse Meetingpartij, 150 jaar geleden opgericht rond een antimilitaristisch en Vlaamsgezind programma. Hoever staan we nu? Sommigen zien in de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde een triomf voor Vlaanderen, de bekroning ook […]

Persbericht van het overlegcentrum van Vlaamse verenigingen

Vlaamse politici, neem uw verantwoordelijkheid op in het Vlaams Parlement voor het Nederlands in het hoger onderwijs! Op 21 juni werd het ontwerp van decreet inzake taal in het hoger onderwijs nagenoeg ongewijzigd goedgekeurd in de Commissie Onderwijs. Hierbij werd, ondanks de steun van andere organisaties zoals de Marnixring Internationale Serviceclub en de Koninklijke Academie […]