Toespraak VOS 100 jaar IJzerbedevaarten ’75 jaar Hiroshima en Nagasaki’

75 jaar en één maand geleden verloren meer dan 237.000 mensen hun leven toen de atoombommen vielen op Hiroshima en Nagasaki, ofwel onmiddellijk door de hitte, brand en luchtverplaatsingen ofwel door de uitwerking van de radioactieve stralingen die zich kort daarop manifesteerde. Door de verdere massale ontwikkeling van de kernwapens werd de Mens de incarnatie […]

Toespraak VOS 100 jaar IJzerbedevaarten ‘VOS en IJzerbedevaarten’

Vandaag staan wij als VOS stil bij honderd jaar IJzerbedevaarten. Ooit massabijeenkomsten, waar duizenden en nog eens duizenden Vlamingen verbroederden, allen trouw aan de idealen van het zogenaamde IJzertestament: ‘Nooit meer Oorlog’, ‘Godsvrede’ en ‘Zelfbestuur’. Onze vereniging speelde van bij de start een voortrekkersrol in de organisatie van de bedevaarten naar de graven aan de […]

Verhaal van Hugo De Smet aangaande honderd jaar IJzerbedevaart

Het moet al vele jaren geleden zijn, ± 1957. Met enkele mannelijke leden van onze volksdansgroep ‘Uilenspiegel’ van Gent (Malem) reden we naar de IJzerbedevaart. Onderweg, ergens tussen Gent en Deinze, ontmoetten we een 6-tal meisjes in uniform van de ‘Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd’ (VKSJ). Een meisje had een leeglopende band. Toen zij ons van […]

Plechtigheid te Schoonselhof ter ere van Herman Van Den Reeck

Honderd jaar geleden stierf Herman Van Den Reeck aan zijn verwondingen die hij de voorgaande dag had opgelopen na politiegeweld tijdens een verboden 11 juli viering. Op 12 juli 2020 herdenken wij zijn dood en belichten wij zijn pacifistische en Vlaamsgezinde gedachten. Deelnemende organisaties: Cultuurlab Vlaanderen, VOS Vlaamse Vredesvereniging, Vrede, Aan de IJzer, V-SB, Meervoud, […]

VOS-Turnhout viert 11 juli

De Vlaamse feestdag op 11 juli verliep in Turnhout alweer anders dan de vorige jaren. In 2019 wilde het nieuwe stadsbestuur geen traditionele viering organiseren aan het monument van Jozef Simons, een vooraanstaand lid van VOS-Turnhout. Dit jaar liet het bestuur in juli geen vieringen toe o.w.v. corona omdat het volgens hen praktisch niet te […]

Het vergeten christendom aan de Nijl

Het lot van de christenen in Egypte Lang voordat Egypte door de Arabieren werd geïslamiseerd, was het één van de bakermatten van het christendom. Volgens verhalen gebeurde de kerstening door de evangelist Marcus, wiens relieken in de koptisch-orthodoxe kathedraal in Cairo liggen. De koptisch-orthodoxe is de grootste, maar niet de enige Egyptische kerkgemeenschap. Wel verenigt ze bijna […]

Slotwoord namens VOS op de uitreiking van de Vredespoëzieprijs 2020 op zaterdag 14 maart 2020

Goede namiddag dames en heren, VOS Vlaamse Vredesvereniging reikt voor de 18de keer de Vredespoëzieprijs uit, naar goede gewoonte in de Tinnen Pot. VOS richt daarom kort het woord tot U, geachte aanwezigen, om zijn boodschap aan de hand van poëzie te presenteren. Onze vereniging brengt immers mensen samen rond twee thema’s: ‘Vlaanderen en Vrede’ […]

Nederlands, een nutteloze taal

IJveren voor het belang van het Nederlands, in de voetsporen van Jozef Viskens ‘Noem mij a.u.b. één beschaafd land ter wereld waar het onderwijs tot zulk potsierlijke poespas wordt verlaagd! En een dergelijke toestand, die nergens de tijdspanne van een etmaal zou geduld worden, blijft hier voortwoekeren en sloopt onverbiddelijk onze Vlaamsche volkskracht!’ Aan het […]

100 jaar VOS Groot-Kortemark

Op zondag 1 maart 2020 vierde VOS Groot-Kortemark haar eeuwfeest. De aanwezigen stonden bij de viering ook stil bij de mijlpaal die 2020 vormt voor onze vredesvereniging: 75 jaar atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, 75 jaar bevrijding WOII en 100 jaar IJzerbedevaarten. Alle drie waardevolle thema’s om dit jaar een werking rond te ontplooien! Een […]

Vlaanderen, pionier in nucleaire ontwapening in 2020?

In april 2019 bevestigde een intern NAVO-rapport het lang bewaarde publiek geheim over de in Kleine Brogel gestockeerde kernraketten. Opiniemaker Johan Sanctorum opperde enkele maanden later dat hij hoopte dat de actie tegen kernwapens op Vlaams grondgebied een algemeen ondersteunde aangelegenheid zou worden. Terugdenkend aan de politieke gebeurtenissen vorige week hoopt VOS Vlaamse Vredesvereniging dat […]