Een vredesbeweging in ballingschap

Op 10 maart 2020 vond te Brussel de 61ste solidariteitsmars plaats van de Tibetaanse gemeenschap. Deze herdenkt de opstand van de Tibetanen tegen het communistische regime van de Volksrepubliek China. Net zoals bij ons bleef het in vele landen oorverdovend stil over de mars. Landen waar wereldleiders vroeger stonden te springen om als eerste met […]

Biografische schets E. H. Hector Speybrouck

Deze tekst verschijnt in het kader van ons Heldenhuldeproject. Onder andere VOS Vlaamse Vredesvereniging zette zich er het afgelopen jaar sterk voor in om ervoor te zorgen dat het prachtige heldenhuldezerkje van E.H. Hector Speybrouck op de begraafplaats van Diksmuide bewaard bleef. Meer duiding het decembernummer van ons tijdschrift De Vos. Achtergrond E. H. Hector […]

Bestuursverkiezingen

Afdelingsverkiezingen Iedere afdeling heeft een afdelingsbestuur van minstens 3 leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur wordt door de leden verkozen voor een termijn van 4 jaar, te rekenen vanaf de datum dat zij hun mandaat opnemen. Elk mandaat is hernieuwbaar. Sommige functies kunnen gecu­muleerd worden. De afdelingen organiseren autonoom de verkiezingen […]

De Wapenstilstand van Nagorno-Karabach

“Never think that war, no matter how necessary, nor how justified, is not a crime.” — Ernest Hemingway, 1946 Meer dan honderd jaar na de Wapenstilstand van 1918 kent een ander conflict zijn einde. Na zes weken strijd kent de opgeflakkerde oorlog in Nagorno-Karabach zijn dramatische afloop. Na da val van Shushi – de tweede […]

Toespraak VOS 100 jaar IJzerbedevaarten ’75 jaar Hiroshima en Nagasaki’

75 jaar en één maand geleden verloren meer dan 237.000 mensen hun leven toen de atoombommen vielen op Hiroshima en Nagasaki, ofwel onmiddellijk door de hitte, brand en luchtverplaatsingen ofwel door de uitwerking van de radioactieve stralingen die zich kort daarop manifesteerde. Door de verdere massale ontwikkeling van de kernwapens werd de Mens de incarnatie […]

Toespraak VOS 100 jaar IJzerbedevaarten ‘VOS en IJzerbedevaarten’

Vandaag staan wij als VOS stil bij honderd jaar IJzerbedevaarten. Ooit massabijeenkomsten, waar duizenden en nog eens duizenden Vlamingen verbroederden, allen trouw aan de idealen van het zogenaamde IJzertestament: ‘Nooit meer Oorlog’, ‘Godsvrede’ en ‘Zelfbestuur’. Onze vereniging speelde van bij de start een voortrekkersrol in de organisatie van de bedevaarten naar de graven aan de […]

Verhaal van Hugo De Smet aangaande honderd jaar IJzerbedevaart

Het moet al vele jaren geleden zijn, ± 1957. Met enkele mannelijke leden van onze volksdansgroep ‘Uilenspiegel’ van Gent (Malem) reden we naar de IJzerbedevaart. Onderweg, ergens tussen Gent en Deinze, ontmoetten we een 6-tal meisjes in uniform van de ‘Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd’ (VKSJ). Een meisje had een leeglopende band. Toen zij ons van […]

Plechtigheid te Schoonselhof ter ere van Herman Van Den Reeck

Honderd jaar geleden stierf Herman Van Den Reeck aan zijn verwondingen die hij de voorgaande dag had opgelopen na politiegeweld tijdens een verboden 11 juli viering. Op 12 juli 2020 herdenken wij zijn dood en belichten wij zijn pacifistische en Vlaamsgezinde gedachten. Deelnemende organisaties: Cultuurlab Vlaanderen, VOS Vlaamse Vredesvereniging, Vrede, Aan de IJzer, V-SB, Meervoud, […]

VOS-Turnhout viert 11 juli

De Vlaamse feestdag op 11 juli verliep in Turnhout alweer anders dan de vorige jaren. In 2019 wilde het nieuwe stadsbestuur geen traditionele viering organiseren aan het monument van Jozef Simons, een vooraanstaand lid van VOS-Turnhout. Dit jaar liet het bestuur in juli geen vieringen toe o.w.v. corona omdat het volgens hen praktisch niet te […]