Bloemen voor Helden: Renaat De Rudder

Wie na zijn dood meerdere keren plechtig wordt herdacht in en door de gemeenschap die hem slechts gedurende korte tijd als knaap of strijdmakker heeft mogen kennen, moet wel een heel ongewoon iemand zijn geweest. Maar zelfs de sterkste persoonlijkheden blijken niet bij machte om blijvend tot de verbeelding te spreken : geleerden, politici, kunstenaars, verzinken na korte tijd in de ondankbare of barmhartige vergetelheid. Over de machtigen der aarde wordt de aarde machtig.

 

Een enkele keer echter gebeurt het dat de herinnering aan een bescheiden jonge man duurzamer blijkt dan alle grote reputaties. En dan niet omdat geschriften, realisaties of stichtingen zijn naam bewaren, maar omdat hij werd bijgezet in het hart van zijn volk.

 

Zo is Renaat De Rudder van Oostakker, Evergem-Wippelgem en Landegem gewoon Renaat De Rudder geworden : een symbool voor héél Vlaanderen.

 

Anton van Wilderode

 

Renaat De Rudder (1897-1917)

renaat_derudderRenaat werd geboren in Oostakker geboren op 11 december 1897 als oudste van vijf kinderen.
In 1899 verhuisde het gezin naar Sint-Amandsberg omdat vader hovenier was van het kasteel Heirnis.
Vanaf 1905 tot 1909 verbleef het gezin in Evergem-Wippelgem en nadien in Landegem waar het hoveniershuis onlangs werd gerestuareerd in De Renaat De Rudderstraat.

In 1912 begon Renaat, die priester wilde worden aan zijn humaniorastudies in het Sint-Vincentiuscollege van Eeklo. Toen de oorlog uitbrak beëindigde hij de vierde Latijnse.

OP 12 oktober 1914 vertrok de zestienjarige Renaat van huis, om zich samen met zijn Landegemse vrienden
Op 12 oktober aan te melden als oorlogsvrijwilliger in Brugge.

Na amper vier maand opleiding werd hij ingelijfd bij de 3de compagnie van het 3de bataljon van het aste linieregiment, dat werd ingezet in Nieuwpoort. Renaat kwam er oog in oog te staan met de verschrikkingen en weerzinwekkende omstandigheden van het frontleven.

Tijdens de oorlogsjaren 1915 -1916 begon de oorlogsmoeheid toe te nemen en zette de brutaliserende houding van Franstalige oversten heel wat kwaad bloed. Vlaamse intellectuelen en studenten begonnen zich langzamerhand te verenigen om geweld en verdrukking, lijden en vernedering dragelijker te kunnen maken. Zo ontstond de Vlaamse Beweging aan het front.

Begin 1917 verhuisde Renaat naar het frontvak Boezinge. Het was een strenge winter, de vierde van het harde frontleven. Een patrouille, samengesteld uit vrijwilligers waaronder Renaat deed een verkenningstocht op hetzelfde moment dat een patrouille van de 3de compagnie, waartoe ook Renaat behoorde, dezelfde verkenning uitvoerde. Toen deze laatste in de nabijheid kwam van de vooruitgeschoven post riep men ‘holt là’. Renaat en zijn vrienden lieten zich vallen en geweerschoten gingen af en troffen één man, Renaat De Rudder met een Belgische kogel in de dij. Na de eerste zorgen werd hij overgebracht naar het krijgshospitaal van Westvleteren waar hij, vooraleer hij stierf nog fluisterde :’Ik wist niet dat een mens zo lijden kon, maar ‘Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus’. Kort daarop overleed hij, 17 december 1917.

Overzicht activiteiten naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van Renaat De Rudder 

 • Renaat De Rudder: Landegemnaar en oorlogsvrijwilliger 1914-1918
  Publicatie in het tijdschrift van de Heemkundige Kring Het land van Nevele april 2017
 • Zaterdag 13 mei
  Openstelling van het ‘Overlevingspad Renaat De Rudder’

  Initiatief van de Gemeenteschool Landegem
 • Zondag 9 juli
  Academische zitting en bloemenhulde met toespraak van Karel Uyttersprot namens VOS aan het monument van Renaat De Rudder
  Zie programma – Vosselarestraat in Landegem
  Initiatief van de Vrienden van Renaat De Rudder, het Renaat de Ruddercomite en de Vlaamse Vredesvereniging VOS
  RDR programma 9 juli 2017
 • Open Monumenten Dag
  Zondag 10 september in Landegem
  Fietstocht en of wandeling met bezoek aan het gerestaureerd hoveniershuis in de Renaat De Rudderstraat en op het Schaaphof – Grote Heirenthoek
  Tentoonstelling en een collage over Renaat De Rudder en twee kunstwerken door De Kunstgreep.
  Tentoonstelling tekeningen van de leerlingen van het 4de en 5de leer jaar met als thema ‘De Groote Oorlog’
  Initiatief lokaal Comite
 • Zaterdag 16 en zondag 17 september
  Tentoonstelling van de kunstwerken ‘Renaat De Rudder en De Groote Oorlog’
  Ontmoetingscentrum Ter Kale -Landegem
  Initiatief Davidsfonds Landegem (Nevele) en De Kunstgreep
 • Zondag 8 oktober
  Herdenking Renaat De Rudder – kasteel van Wippelgem (Evergem)
  Initiatief VOS Oost-Vlaanderen
 • Vrijdag 10 november
  Lezing ‘Renaat De Rudder en zijn bijzondere tijd’ – Frans-Jos Verdoodt
  Ter Kale Landegem
  Initiatief Davidsfonds Landegem (Nevele)
 • Zaterdag 11 november
  Landegem herdenkt zeven gesneuvelden waaronder in 1917 Jules De Brabander en Renaat De Rudder
  Initiatief NSB Landegem en Nevele
 • Zaterdag 11 november 
  IJzerbedevaart, Diksmuide met aandacht voor Renaat De Rudder
 • Vrijdag 24 november
  Lezing ‘Renaat De Rudder en de Frontbeweging’ – Guido Moons
  Initiatief Davidsfonds Landegem(Nevele)
 • Weekend 8-10 december
  Activiteit in het teken van de geboorte van Renaat De Rudder, 120 jaar geleden op 11 december 1897.
  Samenwerking Davidsfonds, Heemkundige Kring e.a. verenigingen

 • Zondag 10 december
  Willem Vermandere
  Kerk Landegem
  Initiatief Davidsfonds Landegem (Nevele) en De Kunstgreep
 • Zondag 16 december
  Herdenkingsplechtigheid -Kerk -Landegem
  ‘Renaat De Rudder +1917 -2017
  Initiatief Davidsfonds landegem(Nevele)
 • Zondag 17 december
  Bloemen voor Helden: Renaat De Rudder
  crypte van de IJzertoren, Diksmuide
  Initiatief VOS en Aan de IJzer

Samenwerking
Davidsfonds , De Kunstgreep, De Vrienden van Renaat De Rudder, Gemeentebestuur van Nevele, Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid, Gemeenteschool Landegem, Heemkundige Kring het Land van Nevele, Het Comite De Groot Oorlog, Lokaal Comite Open Monumentendag, NSB Landegem en Nevele, Renaat De Ruddercomite en VOS Vlaamse Vredesvereniging.

Opgelet: programma kan gewijzigd worden.

Meer info

 • Walter Uyttenhove, ere-provinciaal voorzitter van het Davidsfonds Oost-Vlaanderen: walteruyttenhove@skynet.be
 • VOS Vlaamse Vredesvereniging: info@vosnet.org (secretariaat) en Karel Uyttersprot, bestuurder VOS