Standpunt VOS over dossier F-16

De laatste dagen werd het politieke landschap opgeschud door de onthulling dat de Belgische legertop cruciale documenten zou hebben achtergehouden voor de Minister van Defensie. Aldus werd de indruk gewekt dat de legertop het beleid, dat in de handen berust van democratisch verkozen instellingen, heeft willen manipuleren. VOS Vlaamse...

Nu nog investeren in een nieuw defensiebeleid

De kogel is door de kerk. De regering voorziet over de komende 15 jaar een investeringsbudget van 9,2 miljard in Defensie, waarvan 4 à 5 miljard wordt ingeschreven voor 34 nieuwe jachtvliegtuigen. Dat is geen klein bier in tijden van sanering. Blijft de vraag waarvoor al dat wapentuig moet...

Afsluiting Vlaamse Vredesweek

Vandaag eindigt de Vlaamse Vredesweek 2015, niet toevallig op de internationale dag van de geweldloosheid. VOS ondersteunde de campagne met focus op de ontwapening, vrede en verzoening in Oost-Congo. Kies mee voor vrede door de petitie te tekenen op www.ikkiesvoorvrede.be. Bij de start van de Vlaamse Vredesweek organiseerde VOS...