Silent City Meets Living City

Afgelopen weekend hielden de Vredesfietseling en VOS West-Vlaanderen een bezinningsmoment op Tyne Cot Cemetery. Met haar bijna 12.000 graven en 35.000 namen van vermisten is het de grootste begraafplaats van de Commonwealth War Graves Commission ter wereld. Op 14 oktober om 19u. vindt er op deze symbolische locatie een...

Colloquium transfers

Het is alom bekend dat er jaarlijks miljarden euro’s van Vlaanderen naar Wallonië vloeien. Op zaterdag 3 oktober organiseren het AVSZ en de VVB hierover een colloquium in De Schelp van het Vlaams Parlement, Hertogstraat 6, 1000 Brussel. Verschillende gastsprekers, waaronder  Wilfried Haesen, prof. em. dr. Magda Michielsens en...

Financieringswet maakt van 11 juli feest met kater

De Belgische regering moet geld hebben. En waar zit dat geld? Overal, maar zeker  in Vlaanderen. Waar gaat dus het meeste geld gehaald worden?  In Vlaanderen natuurlijk. Dat zouden de Vlaamse partijnotabelen die de eerste-mini-ster flankeerden tijdens de presentatie van het akkoord ook moeten weten. Nochtans stemden zij er volmondig mee in...

11 novemberherdenkingen: een korte terugblik

Over heel Vlaanderen is de wapenstilstand herdacht. 94 jaar geleden legden de Europese legers de wapenen neer en sloten vrede met elkaar. Door heel Europa weerklonk de roep om ‘nooit meer oorlog’. Gezien de oorlogen die nu woeden, blijft deze boodschap ook anno 2012 relevant. Wij kijken terug op...

Verslag van debat zelfbeschikking

Artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten stelt onomwonden: ‘Alle volken bezitten het zelfbeschikkingsrecht. Uit hoofde van dit recht bepalen zij in alle vrijheid hun politieke status en streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling na’. Haast alle landen ondertekenden dit verdrag van...