Taalstrijd: Menen geeft goede voorbeeld

In Menen houdt men de poot stijf – of de tong? Burgemeester Martine Fournier (CD&V) heeft met haar coalitiegenoten van de N-VA en Open VLD opgedragen dat aan de gemeenteloketten voortaan enkel Nederlands mag gesproken worden. Slechts bij hoge uitzondering – denk aan toeristen – mogen de ambtenaren uitwijken...

Klare taal: in de VS Engels, in Vlaanderen Nederlands

In de VS verblijven zowat 11 miljoen illegale immigranten. Die situatie van onwettelijkheid is op termijn onhoudbaar. Tussen Republikeinen en Democraten groeit een consensus om deze bevolkingsgroep te legaliseren. Over de regularisatievoorwaarden is er nog geen eensgezindheid. President Obama wil het initiatief aan het Congres laten, maar trekt bij...

Taaltest stap in goede richting

Tegenwoordig ziet bijna iedereen de noodzaak in van integratie. Of iemand integreert hangt zeer af van diens inzet. Zeker kinderen moeten daarin een handje geholpen worden. De overheid heeft de plicht hen naar een hoger niveau te tillen. Ook in de beheersing van de Nederlandse taal, die het best...

Eén omgangstaal op school is in het belang van allen

Bron: klasse.be Het is geen taboe dat allochtone kinderen het slecht doen op school. Ze blijven vaker zitten en raken verhoudingsgewijs met een kleiner aantal tot in het hoger onderwijs. Worden zij gestigmatiseerd door de omgeving of ligt het probleem ergens anders? Waarom verplicht men op vele scholen om enkel...