Her-inhuldiging zerkje Jozef van Dingenen verliep met grote klasse

Veerle de Leyn, kleindochter van Jozef van Dingenen, onthult samen met eregast Vlaams minister Geert Bourgeois het in glorie herstelde zerkje
VOS-voorzitter Ivo Coninx en Vlaams minister Geert Bourgeois bij de kranslegging
VOS-voorzitter Ivo Coninx en Vlaams minister Geert Bourgeois bij de kranslegging
Vlaams minister Geert Bourgeois en de burgemeester en schepenen van Kortenberg brengen een eregroet na de kranslegging
Vlaams minister Geert Bourgeois en de burgemeester en schepenen van Kortenberg brengen een eregroet na de kranslegging

pp. 10-11, ill. 3

Willy Kuijpers, Lieve Devijver en Piet de Baere bij de bloemenhulde
Willy Kuijpers, Lieve Devijver en Piet de Baere bij de bloemenhulde

pp. 10-11, ill. 6

Op 14 december 2013 werd het gerestaureerde zerkje van Jozef van Dingenen in Kortenberg her-ingehuldigd. Luk van Biervliet van VL@s-Kortenberg zorgde voor een feilloze organisatie.

De her-inhuldiging startte op het kerkhof van Kortenberg. De opkomst voor de serene plechtigheid was groot. Naast de familie was ook vrijwel het gehele gemeentebestuur van de partij. Maar ook Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) en enkele Vlaamse volksvertegenwoordigers, waaronder Tine Eerlingen (N-VA) en Ward Kennes (CD&V), tekenden present. Er was ook een grote delegatie van VL@s, met nationaal voorzitter Roger Deridder en Johan Velghe, hoofdredacteur van het VL@s-magazine. Ook VOS was goed vertegenwoordigd met de bestuurders Ivo Coninx, Marc De Meyer, Vincent Vanhumbeeck en Dirk Vereycken en verder ook onder meer Co English, Piet de Baere en Willy en Lieve Kuijpers-Devijver. VOS zorgde op het kerkhof voor de erehaag.

Na de plechtigheid op het kerkhof volgde een academische zitting in de Ridderzaal van de oude abdij Kortenberg. In haar welkomstwoord dankte Hilde Tas, voorzitter van het Fonds Jozef van Dingenen, allen die hadden bijgedragen tot de restauratie van het zerkje. Nadrukkelijk betrok zij alle Vlaamse frontsoldaten bij de hulde. Verder vroeg zij ook aandacht voor het wel eens vergeten leed van vele vrouwen in en door de oorlog, vrouwen die dikwijls alleen de eindjes aan mekaar moesten knopen en naderhand het verlies van mannen en zonen moesten verwerken. Ze herinnerde ook aan de consequente Vlaamsgezindheid van Jozef van Dingenen, tijdens zijn frontleven en erna, om te eindigen met de oproep ‘Nooit meer oorlog’.

Burgemeester Chris Taes van Kortenberg drukte op het belang om conflicten zoals de Grote Oorlog te bewaren in het collectieve geheugen om niet telkens opnieuw dezelfde fouten en misrekeningen te maken en om verder te bouwen aan een rechtvaardiger en meer solidaire samenleving. Symbolen zijn daarin op hun plaats, omdat ze in één beeld, lied, vlag, monument of persoon samenballen wat de inzet was en waarom dat velen inspireerde. En zelfs al kunnen gevoeligheden verschillen en delen we wellicht niet allemaal identiek en in dezelfde mate dezelfde symbolen, samen bieden ze ons een beter inzicht in de complexe werkelijkheid van toen en in de gevolgen ervan voor onze tijd.

Historicus dr. Henri Vanoppen belichtte de impact van de Grote Oorlog in Kortenberg en omgeving. Hij verhaalde onder meer hoe de Duitsers bij hun intocht op 20 augustus en enkele dagen later op 27 augustus 1914 brand stichtten, beneveld door drankpartijen in de rijkelijk gevulde wijnkelders van de bekende Belle-Epoquevilla’s in de gemeente. Kortenberg werd hierdoor in september zelfs wereldnieuws. In The Illustrated London News werd een – fantasierijke – prent opgenomen van de brand met als titel ‘The German Reign of terror: the tragedy of Cortenberg’. Prompt namen de Duitsers de prent over in de Illustrierte Zeitung, wesliwaar met een aangepaste tekst: ‘Der belgische Franctireurskrieg: Die Sauberung des Dorfes Cortenbergh bei Lowen, desen Einwohner auf die deutschen Truppen geschossen hatten am 28. August’.

pp. 10-11, ill. 8

In zijn toespraak gaf Vlaams minister Geert Bourgeois uitleg bij het herdenkingsproject 1914-18 van de Vlaamse regering, met grote aandacht voor 5 grote infrastructuurprojecten in de Westhoek, waaronder de vernieuwde IJzertorensite en het vernieuwde museum in de IJzertoren in Diksmuide. Naast de ontsluiting van het frontgebied wil de Vlaamse regering in haar project de reflectie over oorlog en vrede en het uitdragen van de vredesgedachte aanmoedigen.

Veerle de Leyn, ondervoorzitter van het Fonds Jozef van Dingenen, besloot de zitting met een dankwoord namens de familie. Op de afsluitende receptie werd er nog nagekaart bij een stevig glas bier.

Guy Leemans

[Foto’s Guido Craps, vtbKultuur-Kortenberg]