Toespraak VOS tijdens 89ste IJzerbedevaart en Vredesdag Aan de IJzer (11 november 2016)

In naam van Aan de IJzer, IJzerbedevaartcomité en de Vlaamse Vredesvereniging VOS, van harte welkom op  deze 89° IJzerbedevaart & Vredesdag.

Sinds de eerste bedevaart  in 1920, kende deze manifestatie verschillende vormen , tijdstippen en samenstellingen, maar telkens met hetzelfde opzet: de nagedachtenis van de frontsoldaten uit WO I te eren en hun testament onder de aandacht brengen: Nooit meer Oorlog- Godsvrede en Zelfbestuur.

Al bijna 100 jaar blazen wij als Vlaamse pacifisten verzamelen op deze bijzondere plek bij de IJzertoren, het Memoriaal van de Vlaamse ontvoogding en vrede. Hier wordt de herinnering levend gehouden aan wat onze voorouders moesten ondergaan:

– discriminatie door een francofone legerelite en
– de mateloze vernietigingskracht en wreedheid van de oorlog.

Niet verwonderlijk keerden de overlevenden huiswaarts met de boodschap ‘Nooit meer oorlog’ en ‘Vlaams zelfbestuur’.

De uitvoering dit gedachtegoed van de Vlaamse Frontsoldaten kreeg structuur via het

  • Verbond VOS, Verbond van Vlaamse Oudstrijders,
  • het IJzerbedevaartcomité en
  • de Frontpartij.

Het huldigen en eren van de frontsoldaten en slachtoffers van de oorlog, behoort tot onze kerntaken.

In deze jaren van de eeuw-herdenking van de Grote Oorlog nemen,  zowel Aan de IJzer als
VOS,  initiatieven om gebeurtenissen van destijds in herinnering te brengen.

Zo sloegen wij de handen in elkaar om 100 jaar na hun overlijden met de actie ‘Bloemen voor Helden’ hulde te brengen aan de zogenaamde IJzersymbolen. Hun vrienden betitelden de overleden frontmakkers als ‘helden’ om zo toch betekenis te geven aan hun tragische lot.

Vooral ook onze IJzerhelden hier in de crypte, willen wij op gepaste wijze eren: Firmin Deprez in 2016, de Gebroeders van Raemdonck, Frans Kusters, Renaat De Rudder in 2017, Lode De Boninge, Joe English, Juul De Winde, Hubert Willems en Frans Van De Linden in 2018. Zij en vele anderen, lieten 100 jaar geleden hun jonge leven en vochten voor onze vrijheid. Wij zetten het gedachtengoed van de Vlaamse Frontsoldaten van toen om, in “Voor Vlaanderen en Vrede”.

Wij brengen ook  hulde aan de Fronters Adiel De Beuckelaere, Hendrik Borginon en Filip De Pillecyn, omwille van hun inzet achter en aan het front voor de zwakke, ongeletterde frontsoldaat die het moeilijk had, niet gewaardeerd maar vernederd werd.

Hun testament, voor Vrede en Zelfbestuur , gaf een bijzondere dynamiek aan de Vlaamse
Beweging. Na WO I waaide er een stevige anti-militaristische wind door Vlaanderen en Europa. Voor Vlaanderen en de Vlaamse Beweging was dit niet nieuw, want ook de Meetingpartij en de Christene Volkspartij van priester  Daens waren uitgesproken Vlaams en anti-militaristish.

Het streven naar Zelfbeschikkingsrecht legde gedurende de bijna 100 jaar, een lange weg af. Maar zowel hier in Vlaanderen als  is Catalonië, Schotland, Baskenland, Koerdistan, Palestina, …zijn we lang nog niet aan de  eindmeet.

Maar nog veel verder te gaan  is de weg naar Vrede. Ook al kennen binnen Europa reeds ruim 70 jaar een relatieve vrede, op wereldvlak beleven wij minder goede tijden: expansiedrang, hebzucht, ideologische tegenstellingen, machtswellust, onverdraagzaamheid , r
eligieus fanatisme,… klemmen ons in een wereldbrand van terrorisme en oorlog, waarbij een groot deel van onze wereld betrokken is. Met onnoemelijk veel leed , slachtoffers, mensen op de vlucht, en materiele schade voor gevolg.

En de vraag bij elke oorlog blijft steeds dezelfde en blijft steeds onbeantwoord: WAAROM ?

Vandaag tonen wij in en rond deze toren, het Vlaamse vredesmonument bij uitstek, via 8 scenes, de gruwel van de oorlog, maar ook het menselijke aspect tijdens deze gruwel , vertolkt door de ZIJ-kant in de oorlog. Onder regie van auteur en regisseur Kathelijn Vervarcke.  Artiesten met naam en faam brengen voor ons verschillende aspecten van uit de Eerste Wereldoorlog en het frontleven tot leven en leggen meteen de link naar het heden.

Daarna sluiten wij bij de Paxpoort af met een serene plechtigheid, samen met Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans en Paul De Belder, voorzitter van het IJzerbedevaartcomité. Wij gedenken ook  de bedevaarders en hen die “AVV-VVK “ in het vaandel droegen, en ons dit jaar zijn ontvallen.

Maar nu kunnen we in en rond de IJzertoren eerst proeven van 8 theaterscènes.

Diksmuide, 11.11.2016

Karel Uyttersprot, bestuurslid VOS Vlaamse Vredesvereniging

rsz_20161111_143730