Standpunten VOS rond defensie en vervanging Belgische F-16


VREDESBELEID

 • Vredesopbouw op kleine en grote schaal is de belangrijkste preventie.
 • Wapens neen, diplomatie ja! Geweldloze conflicthantering en -beheersing moet steeds voorrang krijgen op militaire tussenkomsten met wapengebruik.
 • Wapenproductie en wapenhandel moeten strikt worden gereglementeerd en gecontroleerd.
 • Op wereldvlak dient een internationale vredesmacht onder VN-mandaat als partijen scheidende politiemacht op te treden.
 • De dialoog organiseren en het optreden als scheidsrechter tussen strijdende partijen moeten gebeuren door een internationale gerechtelijke instantie.
 • Het bezit en gebruik van nucleaire wapens zijn totaal uit den boze, cf. Het Internationaal Gerechtshof, 8 juli 1996. VOS eist de volledige ontmanteling van alle kernwapens.

DEFENSIEBELEID

 • Defensiebeleid is ondergeschikt aan vredesbeleid.
 • Vanuit het recht op (zelf)verdediging en weerbaarheid, blijft defensie nodig en nuttig.
 • Het defensiebudget moet in de juiste verhouding tot de andere overheidsopdrachten staan en onder democratische controle.
 • Nationale legers mogen in het buitenland alleen in internationale samenwerking en onder VN-mandaat ingezet worden.
 • Humanitaire opdrachten verlopen in goede relatie met de civiele diensten, de NGO’s en de betrokken ministeries.

VERVANGING F-16

 • Elke aankoop van wapens, dus ook van een vervanger voor de F-16, kan slechts binnen het kader van een vredesbeleid.
 • VOS kant zich niet principieel tegen de modernisering van wapensystemen.
 • Lichtzinnig omspringen met gevechtsvliegtuigen is waanzin.
 • De keuze en aankoop van een opvolger van de F16 vereisen transparantie in het aankoopdossier, een open democratisch debat en een geplafonneerd budget.
 • Een opvolger van de F-16 kan en mag zeker niet uitgerust worden met kernwapens.