Steun VOS

Giften

Voor giften van €40 of meer op rekeningnummer BE57 4025 5561 0135 krijgt u een attest dat recht geeft op belastingvermindering. Vermeld duidelijk ‘Gift’ in uw mededeling

Legaten

Legaat: een bepaling in het testament waarbij een bepaald goed of een bepaalde som geld aan een bepaald iemand, zoals VOS, wordt nagelaten.

Duo-legaten

Duo-legaat: een win-win formule waarbij in een testament de ene begunstigde, zoals VOS, een legaat krijgt op voorwaarde dat hij de successierechten van de andere begunstigde (doorgaans een particulier persoon) betaalt. Interessant om niet-rechtstreekse afstammelingen te begunstigen.

Contact

Verbond VOS v.z.w. Vlaamse Vredesvereniging
Lange Leemstraat 26
2018 Antwerpen
Tel: 03/213.35.85
Fax: 03/213.35.86
E-mail: info@vosnet.org

Rekeningnummer BE57 4025 5561 0135

Directeur: Guy Leemans
Administratief medewerker: Ria van Aerden
Educatief medewerker: Kim Van Mechelen

U kunt ons ook contacteren via het onderstaande online contactformulier.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Uw bericht